Reklama

Sexuálne Obťažovanie

This page was last updated on: 2021-09-06

Sexuálne Obťažovanie

Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty. Za prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ustanovenia rovnakého odmeňovania sa vzťahujú aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú prácu rovnakej hodnoty.

(Čl. 6 & §119-a Zákonníka práce č. 311/2001; §6 Zákona č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou)

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>