Reklama

Aké sú ekonomické náklady sexuálneho obťažovania na pracovisku?

This page was last updated on: 2021-09-06

Okrem emocionálnych a sociálnych dopadov môže mať sexuálne obťažovanie na pracovisku dopad na ekonomickú stránku firmy/pracoviska. Obťažovanie na pracovisku môže viesť k absenciám zamestnancov, zvýšenej fluktuácii zamestnancov a nižšiemu pracovnému výkonu a produktivite.

A. Produktivita

Obete sexuálneho obťažovania nemusia byť schopné fungovať rovnako ako za bežných okolností a ich úroveň produktivity sa môže znížiť. Ak sú páchatelia úspešní v zamedzení kariérneho postupu obete v rámci spoločnosti, spoločnosť stráca, pretože najlepší kandidát na danú pozíciu nemusí mať možnosť ju naplniť. Okrem toho, riešenie prípadov sexuálneho obťažovania a jeho dopadov môže nejakú dobu trvať, čo následne odoberá čas vedúcim a iným pracovníkom na dokončenie ďalších úloh.

B. Morálka zamestnancov

Sexuálne obťažovanie naviac znižuje morálku zamestnancov. Hrozba sexuálneho obťažovania, nepriateľské pracovné prostredie, konflikt a stres spôsobený prípadmi sexuálneho obťažovania môže dramaticky znížiť morálku zamestnancov.

C. Fluktuácia zamestnancov

Ďalším problémom môže byť fluktuácia zamestnancov. Zamestnávatelia môžu kvôli sexuálnemu obťažovaniu alebo nepriateľskému pracovnému prostrediu prísť o talentovaných zamestnancov - a to nielen o obete, ale aj o svedkov alebo pozorovateľov obťažovania, ktorí v reakcii na ich skúsenosti často opustia pracovisko.

Zamestnávatelia tiež môžu niesť finančné náklady spojené so sexuálnym obťažovaním a to v dôsledku pracovnej neschopnosti, výdavkov na zdravotnú starostlivosť, finančných kompenzácií a nákladov na právne zastúpenie.

"

Prečo ženy niekedy neohlásia sexuálne obťažovanie na pracovisku?"

Existuje celý rad dôvodov, prečo niektoré ženy neohlásia sexuálne obťažovanie na pracovisku. Patria medzi ne strach zo straty zamestnania, strach zo stigmatizácie, strach, že ich nepodporí nadriadený a kolegovia, strach z násilnej alebo hanlivej odvety zo strany páchateľa a strach, že budú musieť podstúpiť formálny vyšetrovací proces pre ktorý nebude mať zamestnávateľ pochopenie.

Niekedy ženy obťažovanie neohlásia pretože si myslia, že to už „každý vie“ a napriek tomu to nikto nerieši. Nemajú žiadnu vieru v systém a to aj v prípadoch, že na pracovisku už existujú opatrenia ohľadom sexuálneho obťažovania a/alebo silné pracovné zákony na ochranu pred obťažovaním.

Dôležitým faktorom je aj strach, že obete nebudú brané vážne, alebo že naopak obvinia ich. Sexuálne obťažovanie je niekedy ospravedlňované ako „prirodzená prax“ založená na sexuálnej príťažlivosti („všetci chlapci sú rovnakí“).

Niekedy je obeť označená za vinníka sexuálneho obťažovania, napríklad kvôli jej „provokatívnemu" oblečeniu alebo správaniu („pýtala si to“).

Niekedy je sexuálne obťažovanie ospravedlňované tým, že ženy pracujú v zamestnaniach, ktoré tradične patrili mužom („je to mužská práca - ženy sem nepatria“).

Vo všetkých týchto prípadoch existuje malá motivácia ohlásiť sexuálne obťažovanie.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>