Reklama

Ako sa správajú páchatelia sexuálneho obťažovania?

This page was last updated on: 2021-09-06

Existuje mnoho rôznych vzorov správania - páchatelia sexuálneho obťažovania buď otvorene prejavujú násilie, alebo konajú v skrytosti za zatvorenými dverami.

  • násilníci: niekedy sú páchatelia sexuálneho obťažovania veľmi drzí a priamočiari a prostredníctvom nevhodných vtipov, obrázkov, alebo anekdot sexuálnej povahy otvorene uvádzajú svoje obete do rozpakov alebo ich zastrašujú. Niekdy môžu kolegov alebo zamestnancov hladiť či dotýkať sa nevhodným spôsobom, no otočiť toto správanie na vtip, aby sa obeť cítila hlúpo alebo sa bála incident nahlásiť. Páchatelia môžu napríklad rozširovať oplzlé sexuálne e-maily s plným vedomím toho, že takýto obsah môže byť nepríjemný a znepokojujúci. Môžu mať tiež nevhodné pripomienky k postave človeka (vrátane poprsia a zadnej časti tela) hlasným a neúctivým spôsobom.

  • v skrytosti: niektorí páchatelia obťažujú obeť v tichosti. Ich metódy môžu zahŕňať manipuláciu za zatvorenými dverami, kde môžu obeť (zamestnanca) napríklad požiadať o sex výmenou za zvýšený plat alebo povýšenie. V prípade, že obeť nesúhlasí, môže takéto správanie zahŕňať hrozby násilia. Páchatelia môžu obeti posielať súkromné e-maily alebo správy sexuálnej povahy, či opakovane pozývať obeť na stretnutia napriek tomu, že ich dlhodobo odmieta.

Prečo dochádza k sexuálnemu obťažovaniu?

Korene sexuálneho obťažovania spočívajú v zneužívaní moci. Ženy sú oveľa náchylnejšie stať sa obeťami sexuálneho obťažovania práve preto, že častejšie ako muži obsadzujú pozície s menšími právomocami, sú viac zraniteľné, chýba im sebavedomie, alebo boli socializované tak, aby trpeli v tichosti. Existujú domnienky, že nepriateľské správanie mužov k ženám na pracovisku úzko súvisí s ich postojom k tomu, čo je „správna" úloha muža v spoločnosti (byť „živiteľom rodiny"). Keď sa na pracovisku cítia ohrození, vnímajú to ako hrozbu voči ich tradičnej úlohe.

V niektorých spoločnostiach je sexuálne obťažovanie žien priamo spojené s ich všeobecným postavením v spoločnosti. Ak sú ženy považované za druhoradých občanov alebo sexuálne objekty, ak nie sú považované za užitočné pre spoločnosť alebo ak sa striktne musia držať roly manželky, matky, či nízko-platených pracovníčok, potom je výskyt sexuálneho obťažovania vyšší.

Sexuálne obťažovanie je tiež forma diskriminácie. Ak sa s niekým zaobchádza odlišne na základe jeho pohlavia, ak je jeho výkon a pokrok v práci brzdený alebo dokonca pozastavený kvôli sexuálnemu obťažovaniu, je to považované za diskrimináciu.

Zjednodušene povedané: sexuálne obťažovanie bolo a je používané ako nástroj na udržanie podriadenosti žien. Aj keď obťažovaní môžu byť aj muži, väčšinou sú obeťami ženy. Vo väčšine prípadov je teda sexuálne obťažovanie prostriedkom, ktorým si muži potvrdzujú a presadzujú moc nad ženami prostredníctvom hrozieb alebo násilných činov, rodových stereotypov a ekonomickej kontroly.

Kliknite na tento odkaz a dozviete sa viac o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo svete:

Kliknite na tento odkaz a porovnajte svoj plat s ostatnými kolegami na rovnakej pracovnej pozícii:

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>