Reklama

Je sexuálne obťažovanie celosvetovým problémom?

This page was last updated on: 2021-09-06

Áno, no nie každá krajina má rovnaký spôsob, ako mu čeliť. V niektorých krajinách existujú špecifické zákony proti sexuálnemu obťažovaniu. V iných krajinách nie. Miera tolerancie sexuálneho obťažovania sa líši od kultúry ku kultúre.

Príklady konkrétnych zákonov

Sexuálne obťažovanie na pracovisku bolo v Austrálii vyhlásené za nezákonné v roku 1984 zákonom o diskriminácii na základe pohlavia.

Smernica Európskej únie 2002/73 /EK o rovnakom zaobchádzaní mužov a žien v zamestnaní uznala v roku 2002 sexuálne obťažovanie ako formu diskriminácie. Všetky členské štáty EÚ museli túto smernicu prijať do roku 2008.

V Indii vstúpil zákon o sexuálnom obťažovaní žien na pracovisku (prevencia, prohibícia a náprava) do platnosti v roku 2013 a uvádza, že žiadna žena nesmie byť vystavená sexuálnemu obťažovaniu na akomkoľvek pracovisku.

V Južnej Afrike je sexuálne obťažovanie na pracovisku zakázané pracovno-právnymi predpismi. Sexuálne obťažovanie je tiež zakázané zákonom o ochrane pred obťažovaním (zákon č.17 z roku 2011).

V niektorých krajinách však zatiaľ neexistujú žiadne zákony o sexuálnom obťažovaní. Medzi tieto krajiny patria Mali, Mauretánia, Kamerun, Irán a Saudská Arábia.

Ak chcete zistiť, aké pracovné zákony platia v rôznych krajinách, kliknite tu:

Ak chcete zistiť, čo hovorí zákon vo vašej krajine, kliknite tu:

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>