Elamine ja töötamine koroonaviiruse leviku ajal - Eestis

WageIndicator Foundation ja sellega seotud teadlased soovivad, et täidaksite küsimustiku, mis käsitleb elamist ja töötamist koroonaviiruse levimise ajal. Uuringu igapäevased tulemused leiate kaartidelt ja graafikutest

Vastutus?

WageIndicator Foundation vastutab uuringu sisu ning igapäevaselt uuendatavate kaartide ja graafikute eest niivõrd, kuivõrd see on põhjendatud. Seda lehekülge haldab Mysalary.ee ja Wageindicator.org 

Disclaimer

loading...
Loading...