Emadus ja Töö

This page was last updated on: 2021-09-09

Emapuhkus

Emapuhkust sätestab Töölepingu seadus.

Emapuhkus on 140 kalendripäeva (20 nädalat). Enne sünnitust võib võtta 30 kuni 70 päeva puhkust ning järelejäänud päevi võtta pärast sünnitust. Kui naine hakkab kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust vähem kui 30 päeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse päeva, lüheneb rasedus- ja sünnituspuhkus vastava ajavahemiku võrra

Emapuhkuse kasutamine on paindlik, kuna pool puhkusest (70 päeva) või vähemalt 30 päeva saab juba võtta enne sünnitust. Kui aga töötaja ei võta puhkust 30 või enam päeva enne sünnitust (ütleme 20 päeva enne), siis tema sünnitusjärgne puhkus ei ole 120 päeva. See on siis 110 päeva ning ta kaotab 10 puhkusepäeva.

Vanematel, kes lapsendavad endale alla 10-aastase lapse, on õigus lapsendaja puhkusele 70 kalendripäeva ulatuses.

Emapuhkuse puhul ei ole pikendusi mitme sünni või nõrga tervise korral.

Allikas:§59 Töölepingu seadusest

Sissetulek

Naistöötajatel on Ravikindlustuse seaduse alusel õigus saada emapuhkuse eest hüvitist.

Töötajatele makstakse nende täispalka (100%), kui nad on emapuhkusel või lapsendaja puhkusel. Emapalk ja lapsendaja palk on osa ajutise töövõimetuse hüvitisest. Hüvitist makstakse kogu puhkuse perioodi ehk 140 päeva emapuhkuse ja 70 päeva lapsendaja puhkuse puhul.

Nii sünnitushüvitist kui lapsendushüvitist makstakse Ravikindlustuse seaduse alusel Haigekassa kaudu tööandjate sotsiaalmaksudest, kuigi seda korraldab valitsus.

Alates 1. aprillist 2022 on vanematel õigus saada jagatud vanemahüvitist surnult sündimise korral.

Emal, kellel ei ole õigust rasedus- ja sünnitushüvitisele, oleks õigus saada vanemahüvitist sünnikuupäevast kuni 30 järjestikuse päevani pärast seda. Ravikindlustus oleks sel perioodil emale tagatud.

Allikad:§59 ja 61 Töölepingu seadusest; §50, 54 ja 58 Ravikindlustuse seadusest; https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused

Tasuta tervishoid

Ravikindlustust pakutakse Haigekasse kaudu.

Rasedatel naistel on õigus ravikindlustusele ilma sotsiaalmaksu maksmata hetkest, kui rasedus on arstlikult kinnitatud. Selle jaoks peab olema töötaja tööleping kestnud vähemalt ühe kuu.

Patsiendid peavad osad kulud ise katma ning maksma nominaalsed summad osade teenuste eest, kuid sünnituseelne hooldus, sünnitamine ja sünnitusejärgne hooldus on tasuta kõikidele naistele Eestis.

Seadusandlus emaduse ja töö kohta

  • Töölepingu seadus / Employment Contracts Act
  • Määrus Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks / Regulation on Occupational health and safety requirements for work of pregnant and breastfeeding women
  • Ravikindlustuse seadus / Health Insurance Act
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus / Occupational Safety and Health Act
loading...
Loading...