Töövigastushüvitised

This page was last updated on: 2021-09-09

Töövõimetuse ja töövigastuse hüvitis

Hüvitist ajutise töövõimetuse või vigastuse tõttu sätestab Ravikindlustuse seadus ja Riikliku pensionikindlustuse seadus.

Hüvitise suurus tööõnnetuse või tööga seotud haigestumise korral on samaväärne põhipalgaga. Kuid vahe olemasolul on Haigekassal õigus nõuda vahe hüvitise ja palga vahel tööandjalt endale. Peale selle kehtivad samad reeglid, mis teistegi rahaliselt makstud haigushüvitiste jaoks.

Alalise töövõimetuse korral, mis tulenes tööõnnetusest või tööga seotud haigusest, määratakse töövõimetuspension (sarnane puudega inimese toetusele) ning seda makstakse riigi pensionikindlustuse kaudu. Puudub piirang aja osas, mil töötaja peab olema töötanud, et hüvitist saada.

Töösurma korral on tööandja kohustatud maksma kinni matuse kulud. Toitjakaotuspension on samaväärne toitjakaotuspensionile, mis on esitatud teises selle infomaterjali osas. Palun vaadake puudega töövõimetuspensioni ja toitjakaotuspensioni sektsiooni.

Allikad:§50-57 Ravikindlustuse seadusest; §14-19 Riikliku pensionikindlustuse seadusest

loading...
Loading...