Kollektiivlepingud - Kollektiivlepingute andmebaas - Eestis (et_EE)

Kollektiivläbirääkimised on palgakujunduse ja töötingimuste jaoks võtmetähtsusega, kuid on vähe teada, mis täpselt on kokku lepitud.
COLBAR-EUROPE eesmärk on parandada teadmisi kollektiivlepingute sisu kohta.
Projekt kogub, kommenteerib ja võrdleb kollektiivlepinguid.
Seda tehakse ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide ning Euroopa tasandil.
COLBAR-EUROPE sai Euroopa Komisjonilt rahalist toetust - Töösuhete ja sotsiaalse dialoogi programm - Märts 2019 - Aprill 2021 (VS/2019/0077)

Selgitus - Kollektiivlepingute andmebaas - Eestis

Mis on kollektiivleping?

Kui ametiühingud ja töötajad või töötajate organisatsioonid peavad töötingimuste osas läbirääkimisi, on need kollektiivläbirääkimised.
Nendest läbirääkimistest tulenev kirjalik dokument on kollektiivleping.
Lepinguid saab allkirjastada ettevõtte tasemel, tööstusharu või ametisisesel tasandil või riiklikul tasandil.
Kus kollektiivlepingu õigust kasutatakse?
Kollektiivlepingu õigus on üks peamistest tööõigustest, mis on kindlaks määratud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kahe tuumikkonventsiooniga.
Need konventsioonid on Ühingute vabadus ja konventsioonide organiseerimise õiguse kaitse 1948 (nr 87) ning Konventsiooniorganisatsioonide ja kollektiivläbirääkimisõiguse kaitse 1949 (nr 98).
ILO käsitleb seda küsimust ka 1981. Aasta Kollektiivläbirääkimiste konventsiooni (nr 154) ja sellega kaasneva Soovituse (nr 163) kaudu.

Miks Kollektiivlepingute andmebaas?

Kollektiivlepingute tähtsust tunnustatakse ülemaailmselt, kuid ainult mõnedes maailma riikides on nende lepingutega kokku lepitud sätete andmebaas.
Ja isegi nendel juhtudel - nt Suurbritannia, Uus-Meremaa, Holland, Brasiilia - andmebaasid ei ole riikide lõikes võrreldavad.
WageIndicator meeskond kogub ja kodeerib kokkuleppeid, mis on võrreldavad üle kogu maailma.
Alates 2013. aastast, mil see käivitati, on andmebaas olnud paljude tegevuste, aruannete ja projektide jaoks oluline vahend.
Kuidas lepinguid kogutakse ja kodeeritakse?
WageIndicator meeskond kogub kokkuleppeid läbirääkimiste osapooltelt või internetist kokku ning laadib tekstid oma andmebaasi.
Iga kokkuleppe puhul rakendab meeskond kodeerimissüsteemi, mis hõlmab kahtteist teemat:

 • Üldiste kokkuleppeta andmed
 • Ametkohad
 • Sotsiaalkindlustus ja pensionid
 • Väljaõpe
 • Töölepingud
 • Haigus ja töövõimetus
 • Tervishoiu ja meditsiiniline abi
 • Töö- ja eraelu tasakaalustamine
 • Soolise võrdsuse küsimused
 • Palgad
 • Tööaeg
 • Kaetus

Iga teema puhul määratakse asjakohane tekst kindlaks ja salvestatakse kollektiivlepingute andmebaasi protsessiga, mida tuntakse kui "teksti kokkuvõte".
Kaheteistkümne teema koodiskeem koosneb 749 muutujast.
Saadud skeem ja täielik tekst avaldatakse riiklikel WageIndicator veebisaitidel originaalkeeles.
Kodeerimissüsteem on saadaval ka inglise keeles.
Tööriist võimaldab võrrelda riigisiseseid ja riikidevahelisi lepinguid.

Milleks saab andmebaasi kasutada?

Jagada kollektiivlepingute sisu, avaldada tekste ja kodeeritud skeeme veebis, andes tööandjatele ja töötajatele võimaluse lugeda täistekste ning mõista nende sätteid
Teostada uuringuid, võrrelda ettevõtteid, sektoreid ja riike
Kontrollida kollektiivlepingute vastavust riiklikule tööõigusele või vaadata, kas need parandavad seadust
Võrrelda kollektiivselt kokku lepitud palka miinimumpalgaga
Treenida läbirääkijaid kollektiivlepingute analüüsimisel ja rakendamisel
Leida parimad tavad ja luua kollektiivlepinguid

Saata oma kollektiivlepinguid meie kontorisse

E-post: office@WageIndicator.org
Rohkem teavet kollektiivlepingute andmebaasi kohta

loading...
Loading...