Perekohustused

This page was last updated on: 2021-09-09

Isapuhkus

Isapuhkust sätestab Töölepingu seadus.

Äsja isaks saanutel on õigust isapuhkusele 10 päeva ulatuses. Kõikidel töötavatel isadel tähtajaliste või tähtajatute töölepingutega on õigus isapuhkusele. Seda puhkust võib võtta perioodil kaks kuud enne ja kaks kuud pärast lapse eeldatavat sündi.

Isapuhkus on makstud puhkus, mille limiidiks on kolmekordne keskmine palk. Isapuhkust finantseeritakse üldisest maksutulust. 

Isapuhkus on pikenenud 10 kalendripäeva pealt 30 kalendripäeva peale. Puhkust saab võtta ajavahemikul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnitustähtaega kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Isadele hakatakse maksma täiendavat vanematoetust, mis arvutatakse samamoodi nagu vanemahüvitis. Seadus hakkas kehtima alates 1. juulist 2020.

Isal on õigus saada täiendavat vanematoetust ka surnult sündimise korral.

Allikas:__§60 Töölepingu seadusest

 

Lapsehoolduspuhkus

Lapsehoolduspuhkuse korda sätestavad Töölepingu seadus ja Vanemahüvitise seadus.

Lapsehoolduspuhkust on võimalik võtta, kuni laps saab 3-aastaseks. Korraga saab seda võtta ainult üks vanem. Seda võib kasutada ühekordselt või jaotada osadeks kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Lapsehooldus on osaliselt tasustatud. Vanemahüvitist makstakse töötaja keskmise palga ulatuses 435 päeva (62 nädalat) pärast sünnituspuhkust. Minimaalne töötajatele makstav hüvitis 2017.a. on miinimumpalk. Neile vanematele, kes ei tööta ega pole lapsehoolduspuhkusel, makstakse lapsehoolduspuhkust lapse sünnist kuni 18-kuuseks saamiseni summas. Lisaks makstakse lapsetoetust kõigile alates lapsehooldushüvitise lõpust kuni laps saab 3-aastaseks.

Lapsehooldus- ja vanemahüvitist makstakse üldisest maksutulust tööandja poolt. 

Töölepingu seaduse muudatus, mida kohaldatakse alates 2018. aasta juulist, tagab täiendavad puhkepäevad töötajatele, kes peavad hoolitsema puudega pereliikme eest. Varem anti täiendav puhkus ainult puuetega lastega vanematele. Uus puhkus sisaldab 5 järjestikust tööpäeva ja seda tuleb kasutada kalendriaasta jooksul. Puhkuse ajastus tuleb kokku leppida tööandjaga. Puhkus rahastatakse riigieelarvest.

Allikad:§62 Töölepingu seadusest;§1-4 Vanemahüvitise seadusest; http://www.sm.ee/et/uudised/juulist-saavad-sugava-puudega-taisealiste-inimeste-hooldajad-tasustatud-lisapuhkepaevi 

Paindlikud töövõimalused lapsevanematele / Töö-eraelu tasakaal

Seaduses pole kindlaid sätteid väikelaste vanematele paindlike töövõimaluste pakkumiseks.  

Seadusandlus tööolude kohta lapsevanemate jaoks

  • Töölepingu seadus / Employment Contracts Act
  • Vanemahüvitise seadus / Parental Benefits Act
loading...
Loading...