Töötasu alammäärad Eestis alates 01-01-2014 kuni 31-12-2014

Eeldatav uuendamiskuupäev: 01-01-2015. Uuendused ilmuvad Riigi Teatajas.
Informatsioon lehel viimati uuendatud: 22-04-2014.
Miinimumpalgad on EUR (Euro).

Üldine alammäär

Tunnipalk Kuupalk
2,13
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
355,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele

Tunnipalk Kuupalk
4,80
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
800,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
loading...
Loading...