Töötasu alammäärad Eestis alates 01-01-2018 kuni 31-12-2018

 
Informatsioon lehel viimati uuendatud: 29-12-2018.
Miinimumpalgad on EUR (Euro).

Üldine alammäär

TunnipalkKuupalk
2,97
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
500,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele

TunnipalkKuupalk
4,80
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
800,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
loading...
Loading...