Parimad kollektiivlepingute klauslid, mis aitavad haavatavaid töötajaid üle kogu EL-i - 21-11-2016

Muutuvatel Euroopa turgudel, kus paindlikkus on hinnas, peab pöörama erilist tähelepanu kõige haavatavamatele töötajatele, kes töötavad ebakindlatel töökohtadel. See on peamine soovitus Amsterdami Ülikoolis toimunud ekspertide koosolekult, mis võttis kokku 2 aasta pikkuse projekti, mis keskendus soolisele palgalõhele EL-is ja uudsetele viisidele, kuidas neid lõhesid vähendada.

Eksperdid järeldasid, et haavatavad töölised on keskmisest enam naissoost ja/või kuuluvad etniliste vähemust ja migrantide hulka. Neil inimrühmadel jääb vajaka karjäärivõimalustest, töökindlusest ja jõukohastest lapste eest hoolitsemise võimalustest. Paljud leiavad ajutist tööd vaid läbi tööbüroode ja peavad piirduma vähest oskust nõudvate vähepresdiižikate töökohtadega, eriti jaemüügis, puhastusteenistuses ja hoolekandes. Nende palgad on madalad. Kurnavad töötunnid ei jäta neile kuigi aega taastumiseks, veelgi vähem pärast tööd õppimiseks. Lisaks rõhuvad neile strukturaalsed palgalõhed, mis süvendavad nende täbarat olukorda veelgi. Palgalõhe, avastasid eksperdid, ei lõpe üksnes meeste/naiste erisuse juures, vaid sellega seisavad silmitsi kõik, kes on tööelus eelise kaotanud.

Ka teisesed töötingimused ilmutavad soolisi lõhesid

Üks osa projekti meeskonna poolt tehtud uurimustööst oli viia teiseste töötingimuste pinnalt läbi pretsedenditu analüüs. Andmeid koguti alalise veebipõhise küsitluse kaudu, mida vahendas WageIndicator Foundation kõigi osalevate EL-i riikide riiklike veebilehte kaudu. Andmete kogumine võimaldas sügavutiminevat analüüsi teemadel, nagu ettevõttesoodustused, palgalisa, hüvitised, kompensatsioon, ettevõtte osalus lapsehoolduses ja pensioniplaanides ja muu selline. Analüüsi tähelepanu oli peamiselt sugudel, see tähendab küsimusel, kas riiklikul tasandil esinevad palgalõhed peegelduvad ka riigis levinud teisestes töötingimustes. Üldiseks tulemuseks oli, et teisesed tingimused peegeldavad suures osas neid soolisi lõhesid, mis valitsevad kohalikel tööturgudel. Sellele reeglile olid mõned erandid, nt eriti Sloveenia ja Poola, kus viimastel aastakümnetel on nende nii rahaliste kui ka mitterahaliste lisasissetulekute kontekstis näha naiste tõusmist meeskolleegide tasemeteni.

Parimad ettevõtete tavad üle kogu liidu

Üheks ekspertide poolt välja pakutud abimeetmeks on, et ühingute läbirääkijad üle kogu Euroopa võiksid vahetada klausleid kollektiivlepingutest, mida nad ettevõtjatega sõlmivad. Selline parimate tavade ristamine võib parendada nende töö tõhusust, eriti kõige haavatavamate rühmade kaitsmisel. Üks selline väljapaistev parim tava oleks igasse kollektiivlepingusse järelvalve klausli kaasamine, mille alusel jälgida kindlaid mõõtmeid lepingu, töötasu, edutamise, informatsiooni, töötõendi ja lapse hoolekande kaasvastutuse klauslite rakendamise koha pealt. Selliste klauslite rakendamise järelvalveplaan, mida viiksid läbi ühiselt nii ametiühingud kui ka ettevõtete personalijuhtimisosakonnad, on mõnes sektoris juba kinnitust leidnud hea tava. Viimane soolise palgalõhe projekti raport sisaldab nimekirja rohkematest klauslitest kõikidest EL-i liikmesriikidest.

Andmebaas, mis hõlbustaks parimate tavade ülevõtmisi

Soolise palgalõhe projekti, mille peamised tulemused on siin esile toodud, osaleja WageIndicator algatas ja täiustas mõne viimase aastaga kollektiivlepingute andmebaasi. Praegu sisaldab see paljude sektorite ja riikide umbes 700 kollektiivlepingu annoteeritud ehk kergesti kättesaadavaid klausleid. Andmebaas on vabalt ligipääsetav riiklike veebilehtede kaudu ja seega lihtsasti järelevaadatav nii ettevõtjate kui töötajate organisatsioonide läbirääkijate poolt. Klauslitest on leitavad ülalmainitud parimad tavad. WageIndicatori kurss on kõigile huvitatutele tasuta kasutatava kollektiivlepingute andmebaasi laiendamise, rikastamise ja täpsustamise jätkamine. WageIndicator kutsub kõiki asjaosalisi pooli lisama andmebaasi enda sõlmitud lepinguid.

Ekspertrühm koosnes esindajatest Amsterdami Ülikoolist, WageIndicatorist, Hollandi Ametiühingute Konföderatsioonist (FNV), CCOO Servicos Spainist, Ungari MSZOZ-ist.

Link kollektiivlepingute tavade näidetele mille põhirõhk on naistel, soolisele palgalõhel ja hoolekandeplaanidel.

Mis on WITA Soolise Palgalõhe projekt?

Innovaatiliste Tööriistadega Soolise Palgalõhe Vastu - WITA GPG (jaanuar 2015 - detsember 2016) eesmärk on teha oluline jõupingutus suurte ja püsivate sooliste palgalõhede vähendamiseks. See on tehtud võimalikuks Euroopa Komisjoni PROGRESS programmi tegutsemisloa nr. 4000004929 poolt. Üks tegevusi on võrrelda meeste ja naiste palkasid ametialaste gruppide tasemel ja teha need andmed avalikuks publitseerimise kaudu kõikide 28 EL-i liikmesriigi ja Türgi riiklikel WageIndicator veebisaitidel, kui ka pressiteadete kaudu levitamise teel.

Rohkem informatsiooni WITA projekti kohta

Mysalary.ee

loading...
Loading...