Sooline palgalõhe EL-is, Sloveenia ja Poola naised näitavad väljapääsu - 02-11-2016

Sooline palgalõhe, st naiste, kes töötavad võrdselt oma meeskolleegidega, ebavõrdne tasustamine, on EL-is laialdaselt levinud probleem. Lõhed on pidevalt märgatavad kõikides EL-i liikmesriikides, ulatudes 1%-st Sloveenias kuni 28% suuruse lõheni Eestis. EL-i suurimates majandusriikides nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigid on sooline palgalõhe 22, 20 ja 16% vastavalt. Tavaliselt jääb sooline palgalõhe 10 ja 20% vahele. See reegel kinnitab ennast ka siis, kui võtta arvesse boonuseid ja toetusi mida töötajatele palga peale makstakse. Sellele vaatamata on naiste jaoks Euroopas paar helgemat sihtkohta.

Eelkõige Sloveenia. Lisaks sellele, et Sloveenias puudub peaaegu täielikult sooline diskrimineerimine (keskmiselt 1%), on naised boonuste ja hüvitiste osas meestest paremal positsioonil. Nad on saanud rohkem ületöö tasusid, kulude katmist, rohkem igaastaseid boonuseid ja puhkuserahasid. Nad võtavad rohkem osa lastega seonduvatest organisatoorsetest tegevustest, tervishoiust ja pensionifondidest, kui seda teevad Sloveenia mehed. EL-i ainukene teine liikmesriik, millel sellel teemal midagi lisaks oleks pakkuda on Poola. Poolas soosib sooline palgalõhe 5%-ga ikka veel mehi (mis on Euroopa skaalal küll suhteliselt madal). Aga kui rääkida hüvedest, siis Poolas saavad naised paremaid lepinguid tulemustasu, kuluhüvitiste, boonuste ja toetuste osas. Poola mehed see-eest võtavad palju osa pensioni ja tervisekindlustuse skeemidest.

Lisaks suurtele majandusriikidele nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigid, kus naised jäävad meestest maha nii boonuste kui toetuste osas, peab veel mainima Itaaliat, Hispaaniat, Portugali, Belgiat, Hollandit, Iirimaad, Skandinaavia riike ja Kesk-Euroopa riike Austriat, Ungarit ja Rumeeniat. Seega alles jääb vaid käputäis erandlikke riike, kus naised on uuritud hüvede suhtes meestest paremal positsioonil (vt allolev tabel).

Kõige võrdsemat kohtlemist leiab kõige sagedamini sellises olulises valdkonnas nagu lastehooldustegevused. Siin on sugudevahelise kohtlemise erinevused väikesed. See statistiline fakt ja Sloveenia ning Poola naiste toimivustase oma tööturgudel näitavad, et soolist palgalõhet võib vähendada soosiv segu üleriigilistest poliitikatest ja individuaalsest läbirääkimisoskusest. 

Raport: rahalistes ja mitterahalistes hüvedes ning boonustes arvestatud soolise palgalõhe analüüs

Kuupäev: 17. oktoober 2016

Mis on WITA Soolise Palgalõhe projekt?

Innovaatiliste Tööriistadega Soolise Palgalõhe Vastu - WITA GPG (jaanuar 2015 - detsember 2016) eesmärk on teha oluline jõupingutus  suurte ja püsivate sooliste palgalõhede vähendamiseks.  See on tehtud võimalikuks Euroopa Komisjoni PROGRESS programmi tegutsemisloa nr. 4000004929 poolt. Üks tegevusi on võrrelda meeste ja naiste palkasid ametialaste gruppide tasemel ja teha need andmed avalikuks publitseerimise kaudu kõikide 28 EL-i liikmesriigi ja Türgi riiklikel WageIndicator veebisaitidel, kui ka pressiteadete kaudu levitamise teel. 

Rohkem informatsiooni WITA projekti kohta

Mysalary.ee

loading...
Loading...