Kolektyvinės derybos - Kolektyvinių sutarčių duomenų bazė - Lietuva (lt_LT)

Kolektyvinės derybos yra labai svarbios darbo užmokesčio nustatymui ir darbo sąlygoms, tačiau mažai žinoma apie tai, kas tiksliai sutarta.
"COLBAR-EUROPE" siekia pagerinti žinias apie kolektyvinių darbo sutarčių turinį.
Šis projektas renka, komentuoja ir lygina kolektyvines darbo sutartis.
Tai taikoma ES valstybėms narėms ir šalims kandidatėms bei Europos lygmeniu.
"COLBAR-EUROPE" gavo finansavimą iš Europos Komisijos "Darbo santykių ir socialinio dialogo" programos. - Kovas 2019 - Balandis 2021 (VS/2019/0077)

Paaiškinimas - Kolektyvinių sutarčių duomenų bazė - Lietuva

Kas yra kolektyvinė darbo sutartis?

Kai profesinės sąjungos ir darbdaviai ar darbdavių organizacijos derasi dėl įdarbinimo sąlygų, jos vykdo kolektyvines derybas.
Tokių derybų metu parengtas rašytinis dokumentas yra kolektyvinė sutartis.
Susitartys gali būti pasirašytos įmonės lygmeniu, sektorių arba tarpžinybiniu lygmeniu, arba nacionaliniu lygmeniu.
Kas suteikia kolektyvinių derybų teisę?
Teisė į kolektyvines derybas yra viena iš pagrindinių darbo teisių, nustatytų dviem pagrindinėms Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijoms.
Šios konvencijos yra 1948 m. 87 konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo ir 1949 m. 98 konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo.
TDO taip pat nagrinėja šį klausimą per 1981 m. Kolektyvinės derybų konvencijos (Nr.154) ir pridedamą Rekomendaciją (Nr. 163).

Kodėl reikalinga kolektyvinių sutarčių duomenų bazė?

Kolektyvinių sutarčių svarba yra pripažinta visame pasaulyje, tačiau tik keliose pasaulio šalyse yra šių sutarčių nuostatų duomenų bazė.
Ir net tokiais atvejais, pvz., JK, Naujoji Zelandija, Nyderlandai, Brazilija - duomenų bazės nėra palyginamos skirtingose šalyse.
WageIndicator komanda renka ir koduoja sutartis, kurios yra palyginamos visame pasaulyje.
Nuo 2013 m., kai ji buvo pradėta kurti, duomenų bazė tapo svarbia daugelio veiklos, ataskaitų ir projektų priemone.
Kaip sutartys renkamos ir koduojamos?
WageIndicator komanda renka sutartis iš besiderančių šalių arba iš interneto, ir įkelia tekstus į savo duomenų bazę.
Kiekvienam susitarimui komanda taiko kodavimo schemą, apimančią dvylika temų:

 • Bendri sutarčių duomenys
 • Darbo pavadinimai
 • Socialinė apsauga ir pensijos
 • Darbuotojų apmokymas
 • Darbo sutartys
 • Liga ir neįgalumas
 • Sveikatos ir medicinos pagalba
 • Pusiausvyra tarp darbo laiko ir asmeninio gyvenimo
 • Lyčių lygybės klausimai
 • Darbo užmokestis
 • Darbo valandos
 • Aprėptis

Kiekvienai temai yra identifikuojamas atitinkamas tekstas, ir saugomas Kolektyvinių susitarimų duomenų bazėje, procese, žinomame kaip "tekstinis komentaras".
Dvylikos temų kodavimo schema susideda iš 749 kintamųjų.
Gauta schema ir visas tekstas yra skelbiami nacionalinėse WageIndicator svetainėse originalo kalba.
Kodavimo schema taip pat pateikiama anglų kalba.
Įrankis leidžia palyginti sutartis šalyje ir tarp šalių.

Kam gali būti naudojama duomenų bazė?

Pasidalinti kolektyvinių sutarčių turiniu skelbiant tekstus ir koduotas schemas internete, suteikiant darbdaviams ir darbuotojams galimybę skaityti visą tekstą ir suprasti nuostatas
Atlikti tyrimus, lyginant nuostatas, taikomas įmonėms, sektoriams ir šalims
Patikrinti kolektyvinių sutarčių atitiktį nacionalinei darbo teisei ar sužinoti, ar jie gerina įstatymus
Palyginti bendrai sutartą darbo užmokestį su minimaliu darbo užmokesčiu
Mokyti derybininkus analizuoti ir taikyti kolektyvines sutartis
Surasti geriausią jų panaudojimą ir sukurti kolektyvinių sutarčių pavyzdžius

Siųskite savo kolektyvines sutartis į mūsų biurą

El. paštas: office@WageIndicator.org
Daugiau informacijos apie Kolektyvinių sutarčių duomenų bazė

loading...
Loading...