Seksualinis Priekabiavimas

This page was last updated on: 2021-09-26

Seksualinis Priekabiavimas

Remiantis LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, seksualinis priekabiavimas – tai nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

Seksualinis priekabiavimas yra priskiriamas vienai iš diskriminacijos formų. Darbdaviai privalo užkirsti kelią galimam seksualiniam priekabiavimui darbe. Asmuo, nukentėjęs nuo seksualinio priekabiavimo, gali kreiptis į lygių galimybių kontrolierių, kuris savo ruožtu iškelia civilinį ieškinį ar pateikia skundą prokurorui tam, jog būtų pradėtas nusikaltimo tyrimas. Asmuo, patyręs diskriminaciją dėl lyties ar seksualinį priekabiavimą, turi teisę teisme reikalauti, kad kaltas asmuo atlygintų turtinę ir neturtinę žalą, kaip numatyta LR Civiliniame kodekse.

Moterų ir vyrų lygių teisų pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų yra laikomas vienu iš šiurkštaus darbo pareigų pažeidimų, dėl kurio asmuo gali būti pašalintas iš darbo be įspėjimo. Darbdavys privlao imtis priemonių, jog darbuotojas darbuotojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo ar priekabiavimo, taip pat būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio, neigiamų pasekmių bei kitokio persekiojimo, kai reaguojama į jo skundą dėl diskriminacijos.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), §235 straipsnis paskutinį kartą redaguotas 2017 metais; LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (1998) §2(2,6), 5(4,5), 12 ir 24 straipsnis, paskutinį kartą redaguotas 2012 metais; LR Civilinis kodeksas.

loading...
Loading...