Motinystė Darbe

This page was last updated on: 2021-09-26

Nėštumo ir gimdymo atostogos

LR Darbo kodekse numatyta, jog moterys turi teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas. Moterims suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos - 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų - 70 kalendorinių dienų). Šios atostogos apskaičiuojamos bendrai ir suteikiamos moteriai visos, nepaisant faktiškai iki gimdymo panaudotų dienų skaičiaus.

Darbuotojams, įvaikinusiems naujagimius ar paskirtiems jų globėjais, suteikiamos atostogos už laiką nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §132 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais.

Pajamos

Nėštumo ir gimdymo atostogų metu, motinai (globėjai) mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta pašalpa.

Teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turi asmenys, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, jeigu jie iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 3  mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6  mėnesių per paskutiniu 24 mėnesius ligos  ir motinystės socialinio draudimo stažą. Išimtys gali būti taikomos įstatymų numatyta tvarka asmenims iki 26 metų. Maksimalus pašalpos dydis - maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį, 3,2 dydžių suma. Motinystės pašalpa yra mokama iš Lietuvos Respublikos Socialinio Draudimo Fondo lėšų.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §132 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais; Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (2000) §16-22 straipsniai.

Nemokama medicininė priežiūra

Socialinis Sveikatos Draudimo Fondas suteikia sveikatos apsaugos draudimą. Asmenims, esantiems motinystės atostogose suteikiama medicininė ir jei reikia klinikinė priežiūra, pediatrų ir šeimos daktarų priežiūra, vaistai ir kita. Asmuo turi būti apsidraudęs, jei nori gauti aukščiau nurodytus privalumus, kitu atveju asmuo turi pats padengti atitinkamos priežiūros išlaidas. Privalomasis sveikatos draudimas padengia gydomąsias išlaidas, medicininę rebilitaciją, slaugos kaštus ir įvairius medicininius tyrimus.

Apdraustiesiems asmenims medicininė priežiūra yra suteikiama nemokamai. Tačiau taip pat yra sąrašas procedūrų ir kitų paslaugų, kurios yra nekompensuojamos ir turi būti apmokamos paciento.

Teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojo (esančio motinystės atostogose) teises

  • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), paskutinį kartą redaguotas 2017 metais / Labour Code 2016, last amended in 2017
loading...
Loading...