Šeimos Atsakomybė

This page was last updated on: 2021-09-26

Tėvystės atostogos

Gimus vaikui jauniems tėvams suteikiamos 30 dienų tėvystės atostogos. Atostogų gali būti išeinama bet kada po vaiko gimimo, kol vaikui sukaks vieneri metai. Asmuo turi teisę gauti tėvystės pašalpą, jei jis yra apdraustas ligos ir motinystės socialiniu draudimu, pateikė prašymą gauti tėvystės atostogas iki vaikui sukako 1 mėnuo ir jei asmuo per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Tėvystės pašalpa mokama 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §133 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais; Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (2000) §18 straipsniai.

Atostogos vaikui prižiūrėti

Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Darbuotojas turi informuoti darbdavį raštu (prieš 14 dienų) apie planuojamas atstogas ar sugrįžimą į darbą. Įsivaikinimo atveju, asmuo turi teisę į 3 mėnesių atostogas. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Seneliai ar kiti teisėti asmenys, berūpinantys vaiku, turi teisę į tėvystės/ motinystės atostogas, bet ne pašalpą.

Pašalpa mokama (daugiausiai) iki 2 metų. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis 1 metai, yra 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jei pasirinktas pašalpos mokėjimas yra 1 metai. Jei asmuo pasirenka gauti pašalpą 2 metus – pirmus metus (kol vaikui sukanka 12 mėnesių) pašalpa sudaro 70 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamo uždarbio dydžio, antrus metus (kol vaikui sukanka 24 mėnesiai) pašalpa sudaro 40 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamo uždarbio dydžio. Taip pat yra numatytas maksimalus pašalpos dydis - maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį, 3,2 dydžių suma: šiuo metu lygi 4761,60Lt (1379 eurų).

Pašalpa mokama tik vienam iš tėvų.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §134 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais; Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (2000) §18-22 straipsniai.

Lankstus darbo grafikas tėvams/ darbo-laisvalaikio balansas

Įstatymu numatytais atvejais tėvai gali pareikalauti dirbti ne pilną darbo dieną. Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai, krūtimi maitinančiai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 3 metų, bei darbuotojui, vienam auginančiamvaiką iki 14 metų arba vaiką invalidą iki 16 metų, darbuotojo, slaugančio sergantį šeimos narį, reikalavimu pagal medicinos įstaigos išvadą.

Darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę), o auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų – 2 dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Pataisytame 2017 m. darbo kodekse yra sąlygų dėl lanksčių darbo sąlygų. Taigi, iš namų leidžiama dirbti nėščioms moterims, moterims, kurios neseniai gimdė, darbuotojams, kurie augina mažesnius nei 3 metų vaikus, vienišiems tėvams, kurie augina vaiką, nesulaukusį 14 metų arba neįgalų vaiką, nesulaukusį 18 metų. Darbdavių reikalaujama leisti šiems darbuotojams dirbti iš namų bent vieną penktąją jų darbo laiko dalį, jei tai darbdaviui nesudaro papildomų išlaidų.

 Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §40, 52 ir 116 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais.

Tėvų darbo nuostatai

  • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), paskutinį kartą redaguotas 2017 metais / Labour Code 2016, last amended in 2017
  • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (2000) / Law on Sickness and Maternity Social Insurance 2000
loading...
Loading...