Koplīgumu slēgšanas - Koplīgumu datubāze - Latvija (lv_LV)

Koplīguma slēgšanai ir liela nozīme algas noteikšanai un darba apstākļiem, bet maz ir zināms par ko īsti ir tikusi noslēgta vienošanās.
COLBAR-EUROPE mērķis ir uzlabot sapratni par darba koplīguma saturu.
Projekts vāc, veic piezīmes un salīdzina darba koplīgumus.
Eiropas līmenī tas tiek darīts ES dalībvalstīm un ES kanditātvalstīm.
COLBAR-EUROPE saņēma finansējumu no Eiropas Komisijas - darba attiecību un sociālā dialoga programmai. - Marts 2019 - Aprīlis 2021 (VS/2019/0077)

Paskaidrojums - Koplīgumu datubāze - Latvija

Kas ir darba koplīgums?

Kad arodbiedrības un darba devēji vai darba devēju organizācijas vienojas par darba noteikumiem un nosacījumiem, tie veic darba koplīguma slēgšanas sarunas.
Šo pārrunu rakstiskais dokuments ir darba koplīgums.
Līgumus var noslēgt uzņēmuma, nozares, starpprofesionālā vai nacionālā līmenī.
Kā tiek nodrošinātas tiesības uz darba koplīguma slēgšanas sarunām?
Tiesības uz darba koplīguma slēgšanas sarunām ir vienas no darba pamattiesībām, kuras ir noteiktas Starptautiskās Darba organizācijas ILO divās galvenajās konvencijās.
Šīs konvencijas ir Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību 1948 (Nr.87) un Konvencija par tiesībām apvienoties un darba koplīguma sarunām 1949 (Nr.98).
ILO risina jautājumu izmantojot arī Konvenciju par darba koplīguma sarunām 1981 (Nr.154) un tās pavadrekomendāciju (Nr.163).

Kādēļ nepieciešama koplīgumu datubāze?

Koplīgumu nozīmīgums ir atzīts starptautiski, taču tikai dažas valstis pasaulē uztur datubāzi par šajos līgumos noteiktajiem nosacījumiem.
Un arī šādu valstu gadījumos ( t.i. - Apvienotajā Karalistē, Jaunzēlandē, Nīderlandē, Brazīlijā) valstu datubāzes nav savstarpēji salīdzināmas starp valstīm.
WageIndicator komanda ievāc un kodē vienošanās, kuras ir salīdzināmas starptautiski.
Kopš 2013.gada, kad tika izveidota datubāze, tā ir bijusi svarīgs rīks daudzās aktivitātēs, ziņojumos un projektos.
Kā vienošanās tiek ievāktas un kodētas?
WageIndicator komanda ievāc vienošanās no sarunās iesaistītajām pusēm vai arī internetā un augšupielādē tekstus savā datubāzē.
Katras vienošanās gadījumā komanda pielieto kodēšanas shēmu, aptverot divpadsmit tematus:

 • Vispārējie vienošanās dati
 • Amati
 • Sociālās garantijas un pensijas
 • Apmācības
 • Nodarbinātības līgumi
 • Slimība un invaliditāte
 • Veselības un medicīniskā palīdzība
 • Darba un privātās dzīves balansa sakārtošana
 • Dzimumu vienlīdzības jautājumi
 • Algas
 • Darba laiks
 • Tvērums

Ar katru tematu saistītais teksts tiek identificēts un noglabāts koplīgumu datubāzē, izmantojot procesu, kas pazīstams kā "teksta anotācija".
Divpadsmit tematu kodēšanas shēma sastāv no 749 mainīgajiem.
Rezultātā iegūtā shēma, kā arī viss pilnais teksts tiek publicēts nacionālajās WageIndicator tīmekļa vietnēs oriģinālajā valodā.
Kodēšanas shēma ir pieejama arī angļu valodā.
Izmantojot rīku, ir iespējams veikt salīdzināšanu starp dažādām vienošanām valstu ietvaros un starp valstīm.

Kādiem mērķiem var izmantot datubāzi?

Kopīgot koplīgumu saturu, publicējot tekstus un kodētās shēmas tiešsaistē, sniedzot darba devējiem un ņēmējiem iespēju lasīt tekstus pilnībā un saprast nosacījumus
Veikt pētījumus, salīdzinot noteikumus uzņēmumu, nozaru un valstu starpā
Pārbaudīt koplīgumu atbilstību nacionālajiem darba likumiem, kā arī saprast, vai tie uzlabos likumu
Salīdzināt koplīgumā noteiktās algas ar minimālajām algām
Apmācīt pārrunu vedējus analizēt un pielietot koplīgumus
Atrast labākās prakses un radīt paraugkoplīgumus

Nosūtiet Jūsu koplīgumus uz mūsu biroju

Epasts: office@WageIndicator.org
Plašāka informācija par Koplīgumu datubāze

loading...
Loading...