Aizsardzība

This page was last updated on: 2021-09-29

Nekaitīgs darbs

Darba devējam ir jānodrošina darba vides risku novērtēšana grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam pēc bērna piedzimšanas un visā periodā, kamēr sieviete bērnu baro ar krūti.

Darba devējam pēc ārsta atzinuma saņemšanas aizliegts nodarbināt iepriekšminētās sievietes, ja tiek atzīts, ka attiecīgā darba veikšana rada draudus sievietes vai viņas bērna drošībai un veselībai. Darba devējam ir pienākums nodrošināt grūtniecei un ar krūti barojošais sievietei tādus darba apstākļus un darba laiku, lai viņas pakļaušana minētajam riskam tiktu novērsta.

Ja šādus darba apstākļus vai darba laiku nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku pārcelt grūtnieci (tāpat kā sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un visa laika periods, kad sieviete baro bērnu ar krūti) citā, piemērotā darbā. Darba samaksas apmērs pēc darba līguma noteikumu grozīšanas nedrīkst būt mazāks par sievietes iepriekšējo vidējo izpeļņu. Ja šādu pārcelšanu citā darbā nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku piešķirt grūtniecei atvaļinājumu.

Aizliegts nodarbināt nakts laikā (22:00 līdz 6:00) grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, un ja sieviete baro bērnu ar krūti, visā barošanas laikā. Virsstundas ir atļautas tikai, ja grūtniece ir devusi savu piekrišanu, noformējot to rakstveidā.

Avoti: 37.panta septītā daļa, 136.panta septītā daļa, 138.panta pirmā, sestā un septītā daļa, 99.pants, Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā

Aizsardzība no atbrīvošanas no darba

Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam. Tomēr, izņēmuma gadījumos, kas noteikti likumā, sieviete darbiniece var tikt atbrīvota no darba.

Avoti: 101.panta pirmās daļas 1.-5.punkts, 10.punkts un 109.panta pirmā daļa, Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā.

Tiesības atgriezties iepriekšējā amatā

Sievietei, kura izmanto grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar sievietei ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Avoti: 154.panta piektā daļa, 155.panta sestā daļa un 156.panta ceturtā daļa. Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā.

loading...
Loading...