Barošana ar Krūti

This page was last updated on: 2021-09-29

Barošana ar Krūti

Darbiniekam sievietei, kurai ir bērns ir jaunāks par pusotru gadu (18 mēneši), piešķir papildu pārtraukumus bērna barošanai. Par šādu pārtraukumu nepieciešamību darbinieks laikus paziņo darba devējam. Pārtraukumus bērna barošanai, kas nav īsāki par 30 minūtēm, piešķir ne retāk kā pēc katrām trim stundām. Pilna laika strādājošajiem (strādā 8 stundas dienā), pārtraukums parasti ir viena stunda (60 minūtes). Pārtraukuma ilgumu nosaka darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. Nosakot pārtraukuma piešķiršanas kārtību, pēc iespējas ņemamas vērā attiecīgā darbinieka vēlmes. Pārtraukumus bērna barošanai var pievienot pārtraukumam darbā vai pārcelts uz darba laika beigām, darba dienas ilgumu attiecīgi saīsinot.

Pārtraukumus bērna barošanai ieskaita darba laikā.

Avoti: 146.pants, Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā.

loading...
Loading...