Dzimumu samaksas atšķirības novērojamas visā ES, bet slovēņu un poļu sievietes rāda ceļu uz risinājumu - 02-11-2016

ES novērojami neskaitāmi dzimumu samaksas atšķirības gadījumi, proti, nevienlīdzīga darba samaksa sievietēm, kas veic vienlīdzīgu darbu, kā viņu kolēģi-vīrieši. Visās ES dalībvalstīs nepārtraukti tiek novērotas šādas nepilnības, sākot no neliela 1% Balkānu valstī Slovēnijā līdz pat 28% Baltijas valstī Igaunijā. ES lielākās ekonomikas, piemēram, Vācija, Francija un Lielbritānija, ataino dzimumu samaksas atšķirības attiecīgi 22, 20 un 16% gadījumos. Parasti samaksas atšķirības ir starp 10 un 20%. Šis modelis atkārtojas arī ņemot vērā prēmijas un pabalstus, kas paaugstina darbinieku neto darba samaksu.Lai gan Eiropas kartē redzami arī daži gaiši plankumi, kas ir labvēlīgāki sievietēm.

Pirmkārt un galvenokārt Slovēnija. Tur ne tikai gandrīz nav pierādījumu par dzimumu diskrimināciju kopumā (vidēji 1%), bet runājot arī par prēmijām un pabalstiem, sievietes pārspēj vīriešus. Viņas saņem augstāku darba samaksu par virsstundām, vairāk izdevumu kompensāciju, vairāk ikgadējo prēmiju un svētku pabalstu. Turklāt viņas vairāk piedalās bērnu aprūpē, medicīnas un pensiju fondos nekā Slovēnijas vīrieši. Vienīgā ES dalībvalsts, kurai vēl ir salīdzinoši izdevīgi nosacījumi sievietēm, ir Polija. Šeit vidējā samaksas atšķirība starp dzimumiem joprojām ir labvēlīgāka vīriešiem, kas veido 5% (salīdzinoši zems rādītājs Eiropas mērogā). Bet, kad runa ir par papildatlīdzību, sievietes saņem labākus atalgojuma piedāvājumus, kas saistīti ar darba sniegumu, izdevumu kompensācijas, prēmijas un pabalstus. Tomēr poļu vīrieši biežāk piedalās pensiju un veselības apdrošināšanas shēmās.

Papildus lielajām Francijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes ekonomikām, kurās sievietes atpaliek no vīriešiem prēmiju un pabalstu ziņā, jāmin arī Itālija, Spānija, Portugāle, Beļģija, Nīderlande, Īrija, Skandināvijas valstis un Eiropas Centrālās valstis Austrija, Ungārija un Rumānija. Attiecīgi ir tikai dažu valstu izņēmumi, kuros sievietes pārspēj vīriešus vienā vai vairākās no aplūkotajām priekšrocībām (skatīt tabulu zemāk).

Visvienlīdzīgākā attieksme visbiežāk redzama nozīmīgajā bērnu aprūpes kārtības jomā. Šajā jautājumā atšķirīga attieksme pret dzimumiem mēdz būt niecīga. Šis statistiskais fakts un Slovēnijas un Polijas sieviešu sniegums savā darba tirgū liecina, ka dzimumu samaksas atšķirības var samazināt, izmantojot labvēlīgu valsts mēroga politikas un individuālo sarunu vadīšanas spēju kombināciju.

Ziņojums: analīze par nevienlīdzīgu dzimumu samaksu monetārajā un nemonetārajā atalgojumā un prēmijās

Datums: 2016. gada 17. oktobris

Kas ir WITA Dzimumu samaksas atšķirības projekts?

"Ar inovatīviem rīkiem pret dzimumu samaksas atšķirību" (With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG) (2015.gada janvāris - 2016.gada decembris) mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu, lai samazinātu lielo un ilgstoši pastāvošo dzimumu samaksas atšķirību. To ir iespējams īstenot pateicoties Eiropas Komisijas PROGRESS programmas darbības dotācijai Nr. 4000004929. Viens no pasākumiem ir salīdzināt vīriešu un sieviešu algas nodarbošanās grupu līmenī un publicēt rezultātus nacionālajās WageIndicator tīmekļa vietnēs visās 28 Eiropas Savienības valstīs un Turcijā, kā arī izplatīt tos paziņojumos presei. 

Vairāk informācijas par WITA projektu

Vairāk informācijas par dzimumu samaksas atšķirībām Latvijā var atrast Mysalary.lv

loading...
Loading...