Labākie darba koplīgumos atrodamie punkti, lai palīdzētu neaizsargātajiem darbiniekiem visā ES - 21-11-2016

Gaistošajā Eiropas darba tirgū, kurā elastībai ir nozīmīga loma, īpaša uzmanība ir jāpievērš visneaizsargātākajiem darbiniekiem, kas strādā nestabilās darba vietās. Tas ir galvenais ieteikums, kas izskanēja ekspertu tikšanās laikā Amsterdamas universitātē, kuras laikā noslēdzās 2 gadus ilgušais projekts, kura laikā galvenā uzmanība tika vērsta uz dzimumu samaksas nevienlīdzību ES un inovatīviem līdzekļiem, lai mazinātu šo nevienlīdzību.

Eksperti secinājuši, ka neaizsargātie darbinieki lielākoties ir sievietes un/ vai pieder etniskām minoritātēm un migrantu grupām. Šīm grupām trūkst karjeras perspektīvu, darba drošības un pieejama bērnu aprūpes sistēma. Daudzi atrod pagaidu darbu tikai ar nodarbinātības aģentūru palīdzību. Tās ir tikai mazkvalificētas darba vietas apkalpojošā sfērā, kā piemēram, mazumtirdzniecība, uzkopšana un aprūpe. Šo darbinieku algas ir saraksta lejas galā. Nogurdinošā darba laika dēļ atliek maz laika, lai atgūtos, nemaz nerunājot par mācībām pēc darba. Turklāt šie darbinieki saskaras ar strukturālām atalgojuma atšķirībām, kas neveicina izkļūšanu no esošā stāvokļa. Eksperti atklājuši, ka darba samaksas atšķirība neapstājas vien pie vīriešu /sieviešu iedalījuma. Šīs atšķirības ir raisījušas daudz atņemtu balsstiesību šo cilvēku darba dzīvēs.

Arī sekundārie darba apstākļi atklāj dzimumu atšķirības

Daļa no pētījuma uzdevuma, ko veica projekta-komanda, bija veikt bezprecedenta analīzi no apsekojuma datiem par sekundārajiem darba apstākļiem. Dati tika apkopoti, izmantojot pastāvīgās tiešsaistes aptaujas, ko WageIndicator fonds izvietojis savās tīmekļa vietnēs visās iesaistītajās ES valstīs. Datu apkopošana ļāva veikt padziļinātu analīzi tādām tēmām,kā piemēram, uzņēmuma priekšrocības, pabalsti, piemaksas, kompensācijas, veicināta līdzdalība bērnu aprūpē un pensiju shēmās un tamlīdzīgi. Šai analīzē galvenais uzsvars likts uz dzimumu, t.i., vai attiecīgajā valstī esošās dzimumu maksas atšķirības atspoguļojas arī sekundārajos darba apstākļos? Kopējais rezultāts rāda, ka sekundārie apstākļi lielā mērā atspoguļo darba samaksas atšķirības, kas atrodamas katrā darba tirgū. Tomēr ir arī daži izņēmumi, proti, Slovēnija un Polija, kurās sievietes pēdējo desmitgažu laikā papildus ienākumu avotu ziņā ir ieņēmušas vietu līdzās saviem kolēģiem-vīriešiem, gan naudas izteiksmē, gan citādi.

Labākie prakses piemēri no citu valstu uzņēmumiem

Viens no ekspertu atklātajiem aizsardzības līdzekļiem bija arodbiedrību pārrunas visā Eiropā, kuru laikā būtu iespējams apmainīties ar labākajiem prakses piemēriem punktiem, kas ietverti koplīgumos, kas tiek slēgti ar darba devējiem. Šāda labāko prakses piemēru apmaiņa varētu padarīt efektīvāku arodbiedrību uzdevumu aizstāvēt tieši visneaizsargātākās grupas. Viens šāds izcils piemērs būtu katrā koplīgumā ietvert punktu par īpašu līgumu, samaksas, veicināšanas, informācijas, darba sertifikācijas un līdzatbildības bērnu aprūpē uzraudzību. Uzraudzības plāns šo punktu īstenošanai, ko kopīgi uzrauga arodbiedrības un uzņēmuma cilvēkresursu departaments, ir pierādījies "kā labas prakses piemērs" jau vairākās nozarēs. Dzimumu samaksas atšķirību projekta gala ziņojumā iekļauts "labāko prakses piemēru" saraksts ar līgumu punktiem no visām ES valstīm.

Datu bāze, lai atvieglotu labāko līgumu punktu aizņemšanos

WageIndicator, dalībnieks Dzimumu samaksas atšķirību projektā, kura galvenie rezultāti ir izklāstīti šeit, pēdējos gados ierosināja un izstrādāja koplīgumu datu bāzi. Pašlaik tas satur atzīmes, proti, viegli iegūstamus punktus no aptuveni 700 visdažādāko nozaru un valstu koplīgumiem. Datu bāze ir brīvi pieejama, izmantojot savas valsts tīmekļa vietnes, un tas sniedz iespēju viegli konsultēties gan ar darba devēju, gan darba ņēmēju organizāciju sarunu dalībniekiem. Datu bāzē atrodami iepriekš minētie punkti un labākās prakses piemēri. WageIndicator politika ir turpināt paplašināt, bagātināt un detalizēt šo koplīgumu datu bāze, ko var brīvi izmantot ikviens, kam tas rūp. WageIndicator aicina visas iesaistītās puses sniegt savu artavu un ievietot datu bāzē savus noslēgtos līgumus.

Ekspertu grupā piedalījās Amsterdamas universitāte, Wageindicator, Nīderlades Arodbiedrību konfederācija (FNV), CCOO Servicos Spānija, MSZOZ Ungārija.

Saite uz labāko koplīgumos ietverto punktu piemēriem, kas koncentrēti uz sievietēm, dzimumu samaksas atšķirībām un aprūpes pasākumiem.

Kas ir WITA Dzimumu samaksas atšķirības projekts?

"Ar inovatīviem rīkiem pret dzimumu samaksas atšķirību" (With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG) (2015.gada janvāris - 2016.gada decembris) mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu, lai samazinātu lielo un ilgstoši pastāvošo dzimumu samaksas atšķirību. To ir iespējams īstenot pateicoties Eiropas Komisijas PROGRESS programmas darbības dotācijai Nr. 4000004929. Viens no pasākumiem ir salīdzināt vīriešu un sieviešu algas nodarbošanās grupu līmenī un publicēt rezultātus nacionālajās WageIndicator tīmekļa vietnēs visās 28 Eiropas Savienības valstīs un Turcijā, kā arī izplatīt tos paziņojumos presei.

Vairāk informācijas par WITA projektu

Vairāk informācijas par dzimumu samaksas atšķirībām Latvijā var atrast Mysalary.lv

loading...
Loading...