Latvijas darba tirgus uzrāda darba algas atšķirības starp dzimumiem, par labu gan vīriešiem, gan sievietēm

Latvijā darba algas atšķirības starp dzimumiem ierobežo abus dzimumus - no izpētītajām profesiju grupām desmit grupās pastāv vidēji 16% dzimumu samaksas atšķirība par labu vīriešiem, bet trīs citās lielās profesiju grupās pastāv vidēji 10% dzimumu samaksas atšķirība par labu sievietēm. Šī divējādā situācija padara Latvijas darba tirgu par izņēmuma gadījumu Eiropas mērogā.

Abi skaitļi sastāda vidēji 14% dzimumu samaksas atšķirību visās profesiju grupās kopā. Profesijas, kurās sievietes vidēji pelna vairāk nekā vīrieši - rūpniecisko iekārtu operatori (16%) un atkritumu apsaimniekošanas darbinieki un citi vienkāršie darbinieki (6%). Turklāt vadības līmenī sieviešu situācija ir labāka ražošanas un specializēto pakalpojumu nozarē (7%).

Profesiju grupa ar lielāko dzimumu samaksas atšķirību - lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki ar 27% darba samaksas atšķirību par labu vīriešiem. Zemākā dzimumu darba algas atšķirība ir komercdarbības un pārvaldes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem - šajā grupā pastāv tikai 2% algas atšķirība par labu vīriešiem - joprojām pastāv, taču tā ir ļoti maza.

Vidējā dzimumu samaksas atšķirība desmit izpētītajās profesiju grupās ir 14%. Vidējais valsts rādītājs, ko apkopojis Eurostat, izmantojot 2013.gada datus, uzrāda dzimumu samaksas atšķirību 14,4% līmenī. Tas norāda, ka profesiju grupas, diapazons un dzimumu samaksas atšķirību sadalījums samērā labi atspoguļo kopējo situāciju Latvijas darba tirgū.

Kā rodas dzimumu samaksas atšķirība?

Dzimumu samaksas atšķirība tiek definēta kā nevienlīdzīga samaksa par vienlīdz vērtīgu darbu, kas tiek paveikts ar tādām pašam prasmēm un kvalifikāciju. Šī samaksas atšķirība rodas dzimumu segregācijas paradumu un attieksmes dēļ. Šie paradumi un attieksme pastiprina pastāvošās nevienlīdzīgās attīstības iespējas vīriešiem un sievietēm, kā arī nevienlīdzīgu atalgojumu profesiju grupās un amatos. Ir jāņem vērā, ka zemāk atspoguļotā dzimumu samaksas atšķirība attiecas tikai uz pētītajām profesijām un nodarbošanās grupām.

1. tabula. Dzimumu samaksas atšķirība lielajās nodarbošanās grupās Latvijā

Nodarbošanās Vīrieši Sievietes Kopā Dzimumu samaksas atšķirība
  Vidējā bruto alga (€/stundā) Vidējā bruto alga (€/stundā) Vidējā bruto alga (€/stundā) Atšķirība %
Vadītāji, valsts augstākās amatpersonas un likumdevēji 4.04 3.53 3.79 13%
Ražošanas un specializēto pakalpojumu vadītāji 4.48 4.81 4.64 -7%
Zinātnes un inženierzinātņu jomas speciālisti 4.62 4.35 4.48 6%
Komercdarbības un pārvaldes, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālisti 6.79 6.64 6.72 2%
Juridiskie, sociālie, kultūras, zinātnes un inženierzinātņu speciālisti 5.55 4.29 4.92 23%
Uz tirgu orientēti kvalificētie lauksaimniecības darbinieki 2.34 1.92 2.13 18%
Elektrotehnikas, elektronikas, pārtikas apstrādes, kokapstrādes, apģērbu un citu arodu un saistīto profesiju darbinieki 2.8 2.21 2.51 21%
Rūpniecisko iekārtu operatori 2.43 2.81 2.62 -16%
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki 1.69 1.24 1.46 27%
Atkritumu apsaimniekošanas darbinieki un citi vienkāršie darbinieki 1.9 2.02 1.96 -6%

Avots: EU SILC 2013 datu lapa

Dzimumu samaksas atšķirība tika iegūta, salīdzinot dzimumu specifiskās vidējās bruto algas un dalot iegūto atšķirību ar vīriešu vidējo algu. Visās tabulā minētajās nodarbošanās grupās ir vismaz 10 novērojumi gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma aptaujātajiem.

Kas ir WITA Dzimumu samaksas atšķirības projekts?

"Ar inovatīviem rīkiem pret dzimumu samaksas atšķirību" (With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG) (2015.gada janvāris - 2016.gada decembris) mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu, lai samazinātu lielo un ilgstoši pastāvošo dzimumu samaksas atšķirību. To ir iespējams īstenot pateicoties Eiropas Komisijas PROGRESS programmas darbības dotācijai Nr. 4000004929. Viens no pasākumiem ir salīdzināt vīriešu un sieviešu algas nodarbošanās grupu līmenī un publicēt rezultātus nacionālajās WageIndicator tīmekļa vietnēs visās 28 Eiropas Savienības valstīs un Turcijā, kā arī izplatīt tos paziņojumos presei. 

Vairāk informācijas par WITA projektu

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Vairāk informācijas par dzimumu samaksas atšķirībām Latvijā var atrast Mysalary.lv

http://www.mysalary.lv/home/jusu-alga/vienada-darba-samaksa

loading...
Loading...