အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ။ – မြန်မာ

  • ေဖေဖာ္ဝါရီလ 2023 ခုနှစ်သက်တမ်းရှိ
  • ဇယားကြက္ရွိ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာမ်ားသည္ - ကျပ်ငွေ (မြန်မာ).

တစ္နာရီအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္အတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ
အမျိုးသားနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ
2018- မေ 15 မွစတင္၍အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည့္ မြန်မာ ရွိအနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ. 2020- ဧပြီ 30 မကုန်မှီအထိအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းဆုံးလုပ်ခ ဤစာမ်က္နွာတြင္ ေနာက္ဆံုးေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ 26-01-23
600 K 4,800 K

သင့္အလုပ္ခ်ိန္နာရီ

  • အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို တစ္ရက္လွ်င္ ၈ နာရီႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ပါသည္

အဓိပ္ပာယ်

Wages per month are calculated as 4.33 times if a weekly wage is defined. It is calculated as 4.33 times the standard hours per week if an hourly wage is given.

နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင်ပါသည်

loading...
Loading...