Kazi za Shuruti

This page was last updated on: 2021-01-25

Kazi za Shuruti

Kulingana na ujuzi. 22.2 ya Katiba ya Zanzibari, kufanyishwa kazi kwa lazima kumepigwa marufuku nchini Zanzibari. Sheria ya Ajira imepiga pia marufuku kufanyishwa kazi kwa lazima. Mtu anayetekeleza au kulazimisha wengine kufanyishwa kazi ana hatia na, akifungwa, atawajibika kulipa faini isiyozidi shilingi milioni tatu au (iwapo atashindwa kulipa) kifungo cha kisichopungua miaka mitatu au zote pamoja.

Mtu yeyote anayelazimisha mtu yoyote kufanyishwa kazi kinyume cha sheria bila kutaka kwa mtu huyo ana hatia ya kosa ndogo.

chanzo: §22.2 ya Katiba ya Zanzibari, 1984; §5 ya Sheria ya Ajira Nambari 11 ya 2005; §265 ya Amri ya Adhabu Nambari 6 ya 2004   

Uhuru wa Kubadilisha au kuacha kazi

Wafanyakazi wana haki ya kubadilisha kazi baada ya kupeana notisi kwa mwajiri wao. Kwa maelezo zaidi kuhusu hii, tafadhali rejelea sehemu ya udhabiti wa ajira. 

Inhumane Working Conditions

Saa halali za kufanya kazi ni saa 08 kwa siku na saa 42 kwa wiki.

Kulingana na Sheria ya Ajira, huenda mwajiri hasistahili au kumruhusu mfanyakazi kufanya saa za ziada isipokuwa kulingana na makubaliano au zaidi ya saa 10 za saa za ziada kwa wiki. Sheria pia inazuia saa za kufanya kazi kila siku kuwa saa 12 kwa hivyo kuzuia saa za ziada kuwa saa 4 kwa siku. Hata hivyo, makubaliano ya pamoja yanaweza kuinua kizuizi hiki cha saa 10 kuwa saa 15 kila wiki. Saa za ziada zinaweza pia kuhesabiwa kwa wastani kwa kipindi cha miezi 04.

loading...
Loading...