Διαφήμιση

Καταναγκαστική Εργασία

This page was last updated on: 2021-09-22

Απαγόρευση αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

Καταναγκαστική εργασία: H Ελληνική Νομοθεσία 3064/2002 και το Προεδρικό Διάταγμα 233/2003 απαγορεύουν τόσο τη διεθνική σωματεμπορία όσο και τη καταναγκαστική εργασία και οριζουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών με πρόστιμα ισοδύναμα που κυμαίνονται περίπου από €14.000 έως €70,000.

(Αναφορά διεθνικής σωματεμπορίας 2013)

Η ελευθερία να αλλάξουν εργασία και δεξιά για να σταματήσουν το

Η ελευθερία αλλάγης εργασίας και δικαιώματος παραίτησης: Δεν υπάρχει καμία διάταξη στην ελληνική εργατική νομοθεσία η οποία να περιορίζει τους εργαζόμενους από την αλλαγή ή παραίτηση από την εργασία. Εάν ένας εργαζόμενος αποφασίσει να τερματίσει την σύμαβαση εργασίας του αυτός/ή μπορεί να παραιτηθεί δίνοντας γραπτή προειδοποίηση στον εργοδότη, όπως ορίζεται στη σύμβαση εργασίας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια στην εργασία)

Απάνθρωπες Εργασιακές Συνθήκες

Ο κανονικός χρόνος εργασίας είναι 8 ώρες ημερησίως και 40 ώρες εβδομαδιαίως για πέντε εργάσιμες ημέρες. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των 40 ωρών μπορεί να κατανεμηθεί σε πέντε ή έξι ημέρες σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση. Ο χρόνος εργασίας μπορεί να παραταθεί πέραν των κανονικών ωρών εργασίας· ωστόσο, δεν επιτρέπεται η αντιστάθμιση του χρόνου εργασίας ακόμη και με τη συγκατάθεση του εργαζομένου.

Οι συνολικές ώρες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ωρών εργασίας και υπερωριών, δεν μπορούν κατά μέσο όρο να υπερβαίνουν τις 12 ώρες ημερησίως και τις 48 ώρες εβδομαδιαίως σε περίοδο 4 μηνών. Σύμφωνα με τον νόμο 4808/2021 οι υπερωρίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 3 ώρες ημερησίως και τις 150 ώρες ετησίως. Σύμφωνα με τον Νόμο 4808/2021 οι υπερωρίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3 ώρες ημερησίως και τις 150 ώρες ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα που αναφέρεται στην αποζημίωση.

loading...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Loading...
<!-- /15944428/Mywage.gr/Mywage.gr_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>