Διαφήμιση

Σεξουαλική παρενόχληση; Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος;

This page was last updated on: 2021-09-22

Πώς μπορούν οι εργοδότες να λάβουν προληπτικά μέτρα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας;

Κάθε εργοδότης (ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης) πρέπει να φροντίζει ώστε να μην υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Σε μερικές χώρες αυτό αποτελεί νομική υποχρέωση, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις είναι επιχειρηματικά ορθό. Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας έχει ένα υψηλό αντίτιμο σε χαμηλό ηθικό του εργαζόμενου, χαμηλή παραγωγικότητα και δικαστικά έξοδα. Επιπλέον, σε κάποιες χώρες ο εργοδότης μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν συμβεί σεξουαλική παρενόχληση και διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης δεν είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβει τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα προτεινόμενα μέτρα:

A. Υιοθετήστε μια ξεκάθαρη πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση:

Το εγχειρίδιο του εργαζόμενου θα πρέπει να περιέχει μια πολιτική αφιερωμένη στη σεξουαλική παρενόχληση. Η πολιτική μπορεί να βασίζεται στους νόμους του κράτους ή να ακολουθεί τις παγκόσμιες οδηγίες. Η πολιτική θα πρέπει:

Να δίνει έναν ορισμό για τη σεξουαλική παρενόχληση - Να δηλώνει με σαφείς όρους ότι η σεξουαλική παρενόχληση δεν θα γίνει ανεκτή - Να δηλώνει ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται ή θα απολύονται - Να προβλέπει μια ξεκάθαρη διαδικασία για την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης - Να αναφέρει ότι η κάθε καταγγελία θα ερευνάται σε βάθος - Να δηλώνει ότι δεν θα υπάρχει ανοχή για αντίποινα σε οποιονδήποτε καταγγείλει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης. Μην ξεχάσετε ότι δεν αρκεί απλά να υπάρχει μια πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση – χρειάζεται επικοινωνία, εκπαίδευση και εφαρμογή για να εφαρμοστεί. Για ένα παράδειγμα πολιτικής σεξουαλικής παρενόχλησης, βλέπε πιο κάτω σ' αυτή την ενότητα.

B. Πρακτικά μέτρα στον χώρο εργασίας:

 • Εκπαιδεύστε τους εργαζόμενους: Διεξάγετε τακτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες για τους εργαζόμενους. Αυτές οι συνεδρίες πρέπει να ενημερώνουν τους εργαζομένους τι είναι η σεξουαλική παρενόχληση, να εξηγούν στους εργαζομένους ότι είναι δικαίωμά τους να εργάζονται σε έναν χώρο όπου δεν υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση, να ανασκοπούν τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών και να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να τη χρησιμοποιούν.
 • Εκπαιδεύστε τους επόπτες και διευθυντές: Διεξάγετε τακτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες για τους επόπτες και τους διευθυντές, οι οποίες θα είναι ξεχωριστές από αυτές των εργαζομένων. Οι συνεδρίες πρέπει να ενημερώνουν τους διευθυντές και επόπτες για τη σεξουαλική παρενόχληση και να τους εξηγούν πώς να χειρίζονται τις καταγγελίες.
 • Παρακολουθείτε τον χώρο εργασίας: Οι εργοδότες (και οι επόπτες και οι διευθυντές) θα πρέπει να επισκέπτονται τους εργαζομένους σε τακτά διαστήματα, για να τους μιλήσουν για το περιβάλλον εργασίας και να επιθεωρήσουν τον χώρο για προσβλητικές αφίσες ή άλλο υλικό. Οι γραμμές επικοινωνίας θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτές.
 • Να παίρνετε όλες τις καταγγελίες στα σοβαρά: Εάν κάποιος παραπονεθεί για σεξουαλική παρενόχληση, θα πρέπει να υπάρξει άμεση δράση για να διερευνηθεί η καταγγελία. Στην περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, η ανταπόκριση θα πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι/εργάτες για να αποτρέψουν τη σεξουαλική παρενόχληση;

Οι εργαζόμενοι/εργάτες μπορούν:

 • Να απαιτήσουν μια πολιτική σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους
 • Να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν ποια είναι η εταιρική πολιτική σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση
 • Να φροντίζουν ώστε η πολιτική να είναι γνωστή και κατανοητή από τους συναδέλφους τους, τους διευθυντές και τους επόπτες
 • Εάν χρειάζεται, να οργανώσουν συνεδρίες όπου θα εξηγείται η πολιτική και θα συζητιέται από τους συναδέλφους
 • Να εξασφαλίσουν ώστε ότι να υπάρχουν διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση
 • Να καταγγέλλουν συμβάντα σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τι μπορώ να κάνω αν έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση;

Μερικές φορές η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή φόβο.Μπορεί να μην γνωρίζεις ποιά βήματα να ακολουθήσεις για να τη σταματήσεις ή να την καταγγείλεις.Μπορεί να ανησυχείς για την ασφάλεια της δουλειάς σου ή για το τι θα πουν οι συνάδελφοι σου.Αυτές οι αντιδράσεις είναι συνήθεις.Είτε έχεις παρενοχληθεί συνέχεια για κάποια χρονική περίοδο, είτε έχεις βιώσει μια σύντομη και σοκαριστική μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, οι συνέπειες είναι το ίδιο δυσάρεστες. Το σημαντικότερο είναι,ότι έχεις το δικαίωμα να εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον όπου κάτι τέτοιο ΔΕΝ συμβαίνει.

Μερικές οδηγίες:

Εάν ο/η δράστης φαίνεται να μην έχει ιδέα ότι αυτό που έκανε είναι ακατάλληλο ή ανεπιθύμητο, μπορείς να μιλήσεις μαζί του/της και να εξηγήσεις ότι δεν σου άρεσε η συμπεριφορά του/της.Μπορείς να το κάνεις ως μορφή προειδοποίησης, πριν ακολουθήσεις άλλα βήματα. Μπορείς επίσης να ζητήσεις από κάποιον συνάδελφο ή επόπτη να καθίσει μαζί σου στη συνομιλία σου με τον/την δράστη,ή ακόμη και να τους ζητήσεις να μιλήσουν εκ μέρους σου. Στην περίπτωση αυτή, ο/η δράστης δεν θα έχει καμία δικαιολογία εάν συνεχίσει την προσβλητική του/της συμπεριφορά.

Εάν έχεις υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και ο χώρος εργασίας σου έχει πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης, τότε φρόντισε να ακολουθήσεις τις οδηγίες για την καταγγελία ή/και τον χειρισμό του συμβάντος.Σιγουρέψου ότι έχεις τη βοήθεια των σωστών ανθρώπων, για να σου συμπαρασταθούν στη διαδικασία.

Συγκέντρωσε όσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς (ώρα, τόπος κ.λπ.) και εάν χρειαστεί, μάρτυρες ή αποδείξεις (ακατάλληλες φωτογραφίες κ.λπ.).

Αν η εταιρία σου δεν έχει ορίσει διαδικασία για την καταγγελία συμβάντων σεξουαλικής παρενόχλησης, πρέπει να υποβάλεις την καταγγελία σου στον επόπτη σου, Εάν ο επόπτης σου είναι αυτός που σε παρενόχλησε σεξουαλικά, τότε θα υποβάλεις την καταγγελία σου στον άμεσο προϊστάμενο του επόπτη σου. Είναι σημαντικό, η διεύθυνση της εταιρίας σου να ενημερωθεί για την παρενόχληση.

Είναι καθήκον του εργοδότη να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο εργασίας. Αν υποστείς αντίποινα ή αν η παρενόχληση συνεχιστεί, κάνε ξανά καταγγελία.

Εάν δεν χειριστούν ικανοποιητικά την υπόθεσή σου στον χώρο εργασίας του, ίσως θελήσεις να ασκήσεις δίωξη έξω από τον αυτόν, καταθέτοντας μια επίσημη ποινική ή αστική αγωγή κατά του δράστη.

Το ίδιο ισχύει και όταν είσαι αυτοαπασχολούμενος και έχεις υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από πελάτη, για παράδειγμα. Μπορείς να υποβάλεις επίσημη ποινική ή αστική αγωγή εναντίον του δράστη.

Μπορείς επίσης να αναζητήσεις τη βοήθεια του σωματείου, εάν είσαι μέλος ενός συνδικάτου.

Εάν βρίσκεσαι σε χώρα που το επιτρέπει ο νόμος, μπορείς να καταθέσεις αστική αγωγή για να διεκδικήσεις αποζημίωση για τις βλάβες που έχεις υποστεί από τη σεξουαλική παρενόχληση. Δεν χρειάζεται να επιδείξεις σωματικά τραύματα. Οι πιο συνήθεις βλάβες σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης είναι οι συναισθηματικές ζημίες που βιώνει το θύμα.

Εάν η αγωγή σας για σεξουαλική παρενόχληση επιτύχει, η αποζημίωσή σας μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Επαναπρόσληψη, εάν χάσατε τη δουλειά σας
 • Καταβολή δεδουλευμένων, εάν χάσατε χρήματα ή ευκαιρία για αύξηση
 • Αποζημίωση για πρόσθετες παροχές
 • Αποζημίωση για συναισθηματική βλάβη
 • Δικαστική εντολή στον εργοδότη σου να καταρτίσει πολιτικές ή να κάνει εκπαιδεύσεις για να σταματήσει την παρενόχληση
 • Τα έξοδα του δικηγόρου σου και τα δικαστικά έξοδα.

Τι μπορούν να κάνουν οι φίλοι, η οικογένεια και άλλοι για να βοηθήσουν την κατάσταση;

Μερικές φορές είναι δύσκολο να μιλήσεις στους φίλους σου, ακόμη και στην οικογένεια σου ή σε άλλους αγαπημένους ανθρώπους, για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένα ισχυρό στίγμα («τα ήθελε»)ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα θύματα νιώθουν συναισθηματικά και σωματικά κατεστραμμένα(πολλές περιπτώσεις βιασμού έχουν καταγγελθεί ως μέρος της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας).

Όμως, είναι σημαντικό να νιώσει κανείς ότι υπάρχει ο χώρος για να μιλήσει για τις εμπειρίες του, να πληροφορηθεί εάν χρειαστεί και να λάβει τη συναισθηματική και πρακτική στήριξη που τόσο έχει ανάγκη.

Κάποια κέντρα γυναικών και οργανισμοί διαχείρισης κρίσεων από βιασμό παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.Παροχή συμβουλών και συνεδρίες θεραπείας βοηθούν επίσης εξαιρετικά πολύ.

Εάν γίνεται, μίλησε με την οικογένεια και τους φίλους σου και πες τους πώς νιώθεις και τί κάνεις.Μην τα κρατάς όλα μέσα σου.

Μπορεί να σου πάρει πολύ καιρό να ανακάμψεις από τη σεξουαλική παρενόχληση. Πρέπει να κάνεις υπομονή με τον εαυτό σου και να αναζητήσεις καθοδήγηση και βοήθεια εάν το χρειάζεσαι.

Εάν κάποιος που γνωρίζεις έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης,προσπάθησε να του/της συμπαρασταθείς όσο περισσότερο μπορείς. Άκουσέ τους. Ψάξε να βρεις,ποιες δυνατότητες υπάρχουν.Μην ξεχνάς ότι είχαν μια εξολοκλήρου ανεπιθύμητη, προσβλητική και πιθανόν επικίνδυνη εμπειρία σε κάποιο χώρο όπου έχουν το δικαίωμα να είναι προστατευμένοι. Δείξε τους ότι έχουν τη συμπαράστασή σου.

Να είστε προετοιμασμένοι

Προφανώς δεν είναι δυνατόν για κάποιον να γνωρίζει πότε και πού μπορεί να συμβεί η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία –κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.Μπορείς να προσπαθήσεις να είσαι σε επιφυλακή και να λάβεις προληπτικά μέτρα.Όμως, δεν υπάρχει κανένας ασφαλής τρόπος για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης – το μόνο που μπορείς να κάνει κανείς, είναι να προσπαθήσει να είναι προσεκτικός.Εάν εσύ ο ίδιος βρεθείς σε θέση που κάποιος σε πιέζει, να θυμάσαι ότι δεν φταις εσύ. Οι συμβουλές που ακολουθούν, ίσως σε βοηθήσουν να βγεις από την κατάσταση με ασφάλεια.

Συμβουλές:Στη δουλειά

Από την πρώτη υποψία παρενόχλησης, να είσαι αμετάκλητος και να έρθεις αντιμέτωπος με αυτόν που ασκεί την παρενόχληση.

«Με φέρνεις σε δύσκολη θέση όταν _____». Οι σύντομες, άμεσες φράσεις και τα πρακτικά παραδείγματα πετυχαίνουν καλύτερα τον σκοπό τους.

Εάν είσαι καχύποπτος για τη συμπεριφορά κάποιου, κράτησε ένα πολύ λεπτομερές ημερολόγιο με όλα τα συμβάντα. Εάν δεν νιώθεις άνετα, τότε κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εάν η συμπεριφορά παραμένει ίδια, τότε κάνε καταγγελία.

Εάν δεν σου αρέσει η συμπεριφορά κάποιου ή υποψιάζεσαι κάποια απρεπή κίνηση από έναν συνάδελφο / εργοδότη / υπάλληλο / κ.λπ., προσπάθησε να μην είσαι μόνος με το άτομο αυτό στο ίδιο δωμάτιο.Εάν χρειαστεί, φέρε μαζί σου έναν ή δύο συναδέλφους.

Εάν δεν νιώθεις άνετα με μια συγκεκριμένη κατάσταση, βρες μια δικαιολογία και φύγε. Διαφορετικά, βρες κάποιον συνεργάσιμο συνάδελφο για να είναι μαζί σου.

Εάν νιώθεις ότι απειλείσαι από μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, μη διστάσεις να τηλεφωνήσεις ή να φωνάξεις δυνατά βοήθεια – αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά τα πράγματα.

Συμβουλή:Ταξίδια

Εάν πρέπει να δεις έναν πελάτη ή να ταξιδέψεις για επαγγελματικούς λόγους, βεβαιώσου ότι οι φίλοι ή συγγενείς σου γνωρίζουν πού θα πας, πώς θα πας και πού θα μείνεις.Μοιράσου μαζί τους τις ταξιδιωτικές πληροφορίες.

Άφησε στοιχεία επικοινωνίας στην οικογένειά σου και φρόντισε ώστε το κινητό σου ή κάποιο άλλο μέσο επικοινωνίας να είναι προσβάσιμο και φορτισμένο.

Σιγουρέψου ότι μπορείς να στείλεις μηνύματα με αξιόπιστο και γρήγορο τρόπο.

Εξοικειώσου με το μέρος που πηγαίνεις (κάνε από πριν μια έρευνα στο διαδίκτυο, κ.λπ.).

Φρόντισε να μπορείς να φύγεις από το μέρος εύκολα και να υπάρχει ένα άμεσα διαθέσιμο μέσο μεταφοράς.

Εάν είσαι μακριά από την πόλη σου ή τη χώρα σου, ψάξε τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης που ίσως να χρειαστείς στο μέρος που θα μείνεις (π.χ. τοπική αστυνομία).

loading...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Loading...
<!-- /15944428/Mywage.gr/Mywage.gr_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>