Διαφήμιση

Μισθολογικό χάσμα των φύλων Συχνές Ερωτήσεις

This page was last updated on: 2021-09-22

1. Τι είναι η διαφορά των μισθών των δύο φύλων;

Ποια είναι η διαφορά των μισθών;

Διαφορά των μισθών σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος κερδίζει περισσότερα από ότι κάποιος άλλος. Οι μισθολογικές διαφορές υπάρχουν. Δεν απαγορεύονται, όχι μεταξύ ανδρών και γυναικών, ούτε μεταξύ προσώπων διαφορετικού δόγματος και χρώματος. Τέτοιες διαφορές μπορεί να είναι τεράστιες. Οι μισθολογικές διαφορές υπάρχουν συχνά επειδή τα άτομα με περισσότερη εργασιακή εμπειρία ή σε εξειδικευμένες θέσεις βγάζουν περισσότερα χρήματα από ότι τα άτομα που δεν έχουν σχεδόν καμία εκπαίδευση ή μόλις εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Οι μισθολογικές διαφορές είναι επομένως δεδομένες. Αλλά είναι δίκαιες;

Τι είναι η ανισότητα των μισθών;

Όταν δύο άτομα σε μια εταιρεία κάνουν παρόμοια δουλειά στο ίδιο επίπεδο προσόντων αλλά δεν πληρώνονται εξίσου, αυτό είναι ανισότητα των μισθών. Παρομοιες καταστάσεις είναι παράνομες. Θεωρείται ότι εισάγουν διακρίσεις. Ωστόσο, η ανισότητα των μισθών τείνει να παρεισφρήσει. Για παράδειγμα, φανταστείτε μια εργασιακή κατάσταση όπου ο διευθυντής βάζει το «αγόρι που μιλάει καλά» στην κλίμακα 2 από την αρχή και το «δειλό κορίτσι» στο κάτω μέρος της κλίμακας στο 0, παρ' όλο που έχει τα ίδια προσόντα . Αυτή η πρώτη κλιμάκωση των μισθών μπορεί να στοιχειώνει κάποιον για χρόνια. Είναι δύσκολο να πει κανείς έως που εκτείνεται η ανισότητα αυτή των μισθών. Αρκετές έρευνες μιλούν για υπολειμματικές διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων που δεν μπορούν να εξηγηθούν. Ενδεχομένως αυτά τα ανεξήγητα κενά δεικνύουν μισθολογικές διακρίσεις. Για να περιπλέξουμε τα πράγματα: παρόμοιες μισθολογικές διαφορές που μπορούν να συνδεθούν με κατανοητές αιτίες μπορεί παρ' όλα αυτά να έχουν μία δόση δάκρισης. Είναι δύσκολο να βρεθεί η χρυσή τομή.

Η ανισότητα των μισθών για παρόμοια εργασία μπορεί να υπάρχει σε ομάδες ή τμήματα, σε εταιρείες και σε κλάδους της βιομηχανίας. Η παρόμοια εργασία συγκρίνεται σε σχέση με τα προσόντα που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεσή της. Έτσι, κατ' αρχήν, άνδρες και γυναίκες που εκτελούν παρόμοιες εργασίες ή καθήκοντα πρέπει να ανταμείβονται εξίσου και να λαμβάνουν το ίδιο ωρομίσθιο. Αυτό σημαίνει ότι το είδος της σύμβασης (ορισμένου χρόνου εργασίας ή όχι) ή τη διάρκεια της εβδομάδας εργασίας τους (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για άνιση αμοιβή.

Τι είναι η μισθολογική διάκριση;

Οι μισθολογικές διακρίσεις συμβαίνει όταν τα άτομα με την ίδια εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία εκτελούν παρόμοιες εργασίες, αλλά δεν πληρώνονται το ίδιο. Ο νόμος στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών απαγορεύει τις μισθολογικές διακρίσεις για λόγους:

 • Φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού
 • Εθνικότητας
 • ηλικίας
 • οικογενειακής κατάστασης
 • καταγωγής
 • χώρας προέλευσης
 • φυλής
 • θρησκείας

Όταν οι άνδρες κερδίζουν περισσότερα, είναι δίκαιο;

Οι γυναίκες σε πολλές χώρες, έχουν κατά μέσον όρο ωριαίες αποδοχές πολύ χαμηλότερες από αυτές των ανδρών συναδέλφων τους. Αυτές οι μισθολογικές διαφορές μπορεί να είναι 10-40 τοις εκατό, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του συνόλου των εργαζομμένων χωρισμένων ανά φύλο. Επισήμως οι διαφορές αυτές δικαιολογούνται. είναι όμως δίκαιες; Όχι, στην πραγματικότητα. Στην πράξη, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν λιγότερο χρόνο για να κερδίσουν (πολύ) περισσότερα. Συχνά έχουν περισσότερες εργασίες από το να εργάζονται απλώς για τα χρήματα, αν προσθέσει κανείς και τις οικιακές ευθύνες.. Και κάποιες φορές τη σεξουαλική παρενόχληση από τους άνδρες, με συνέπειες στην καριέρα, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από εργασία λόγω του άγχους από αυτή.. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις διαφορετικές επιλογές σταδιοδρομίας των γυναικών. Πάντως, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θεωρούν αυτές τις διαφορετικές επιλογές απολύτως φυσιολογικές. Ωστόσο, οι (μακροπρόθεσμες) συνέπειες των επιλογών τους, διατηρούν το επίπεδο του εισοδήματος των γυναικών χαμηλό.

Όταν οι γυναίκες κερδίζουν περισσότερα, είναι δίκαιο;

Σε κάποια επαγγέλματα σε ορισμένες χώρες παρατηρείται οι γυναίκες να κερδίζουν περισσότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους. Αυτές οι γυναίκες έχουν κατά κανόνα την ίδια ή καλύτερη εκπαίδευση, εργασία πλήρους απασχόλησης και έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους. Αυτές οι σύγχρονες γυναίκες που έχουν πλήρη επίγνωση του εαυτού τους είναι (σχετικά) νέες. Αυτές είναι (ακόμα) εξαιρετικές. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα όπου οι γυναίκες όλων των ηλικιακών ομάδων, συστηματικά υπερκαλύπτουν σε επιδόσεις και αριθμό τους άνδρες σε όρους εισοδηματικούς.

2. Πώς προκύπτουν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων;

Τι προκαλεί τις μισθολογικές διαφορές;

Κάποιες μισθολογικές διαφορές ή διαφορές στις αποδοχές προκύπτουν όταν τα άτομα πληρώνονται με μεροληπτικό τρόπο. Τέτοια διάκριση μπορεί να οφείλεται στη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή απλά το «αίσθημα». Ωστόσο, οι μισθολογικές διαφορές μπορεί επίσης να τεθεί σε ισχύ ως συνέπεια της πολύ απλής περιγραφής των θέσεων εργασίας και την κλίμακα αυτών. Για τη μέτρηση των μισθολογικών διαφορών είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες περιγραφές εργασίας έχουν χρησιμοποιηθεί για την κλίμακα των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας για άνδρες και γυναίκες.

Ποιες είναι οι βασικές αιτίες της μεγάλης διαφοράς στις αμοιβές;

Οι διαφορές στις αμοιβές αυξάνονται λόγω μιας σειράς επιλογών που αντιμετωπίζουν τα άτομα και εφαρμόζουν στην επαγγελματική τους ζωή. Αυτές οι επιλογές αφορούν τα παρακάτω:

 • εκπαίδευση
 • απασχόληση, επάγγελμα ή εμπόριο
 • τομέα
 • μεγάλη ή μικρή εταιρεία
 • εργασία μερικής ή πλήρους απασχόλησης
 • επιπλέον εκπαίδευση στην εργασία.

Οι άνδρες και οι γυναίκες κάνουν συνήθως διαφορετικές επιλογές - που συνήθως σχετίζονται περισσότερο με το φύλο παρά με την ελεύθερη βούληση. Σκεφτείτε την επιλογή μιας συγκεκριμένης εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την οικογενειακή ζωή. Ή μια δουλειά που μπορεί να γίνει πιο εύκολα ταυτόχρονα με μια απαιτητική οικογενειακή ζωή, για παράδειγμα με ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση. Ή μια δουλειά κοντά, συνήθως σε μια μικρή (μικρότερη) εταιρεία, δεδομένου ότι υπάρχουν περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και λιγότερες μεγάλες εταιρείες,, ενώ οι μεγάλες εταιρείες κατά κανόνα πληρώνουν καλύτερα.

Δεδομένου ότι άνδρες και γυναίκες επιλέγουν τη σταδιοδρομία τους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες γραμμές των δύο φύλων, παρόμοιες αποφασιστικές στιγμές επιλογών αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους. Το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων οφείλεται στην εκπαίδευση, την επιλογή του επαγγέλματος και του τομέα, συνδυασμένων. Και σκεφτείτε το εξής: η μερική απασχόληση δεν έχει μεγάλη διαφορά στον μισθό ανά εργατοώρα, αλλά πάντα έχει ως αποτέλεσμα να φέρνετε στο σπίτι λιγότερα χρήματα στο τέλος του μήνα.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων αυξάνεται με την ηλικία

Με την αύξηση της ηλικίας το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων διευρύνεται. Αυτό φαίνεται να προκαλείται από κάτι περισσότερο από την (επιλογή) εκπαίδευση. Γενικά σήμερα οι γυναίκες είναι εξίσου μορφωμένες όσο και οι άνδρες, κάτι που είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία ή και περισσότερο. Από ότι φαίνεται οι μισθολογικές αυτές διαφορές προκαλούνται επίσης από το ότι οι γυναίκες συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εργάζονται λιγότερες ώρες από τους άνδρες και από το ότι έχουν την τάση να διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους. Οι άνδρες αντίθετα τείνουν να έχουν περισσότερες ώρες εργασίας και προσπαθούν να αποφ΄θγουν τις διακοπές στην σταδιοδρομία τους. Παρόμοια εμπειρία μακροχρόνιας εργασιακής εμπειρίας συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος.

Οι μεγάλες διαφορές προκύπτουν όταν οι άνδρες επιλέγουν περισσότερες ώρες εργασίας και προάγονται, ενώ οι γυναίκες μειώνουν τις ώρες εργασίας τους και αποφεύγουν να χτίσουν τη σταδιοδρομία τους. Αυτές οι διαφορές μεγαλώνουν όταν οι γυναίκες αποφασίζουν να σταματήσουν τη δουλειά τους μόλις οι σύζυγοί τους συνταξιοδοτηθούν. Εάν ο σύζυγος έχει μια καλή σύνταξη, τότε αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Αλλά αν το ζευγάρι χωρίσει ή ο σύζυγος πεθάνει (πρόωρα) αυτές οι οικονομικά εξαρτώμενες γυναίκες θα μπορούσαν να οδηγηθούν στην επιβίωση ή τη φτώχεια.

Οι μισθολογικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν ήδη στην πρώτη εργασία

Στην πρώτη τους δουλειά, άνδρες και γυναίκες μπορεί ήδη να αμείβονται διαφορετικά. Συστημικές αιτίες είναι η εκπαίδευση, η επιλογή της απασχόλησης, του επαγγέλματος ή του εμπορίου και ο τομέας. Αλλά και η κλίμακα εργασίας και οι διαπραγματευτικές ικανότητες διαδραματίζουν το ρόλο τους. Ενώ οι άνδρες διαπραγματεύονται πιο συχνά σχετικά με τη θέση και τον μισθό, οι γυναίκες τείνουν να το κάνουν λιγότερο συχνά και επίμονα. Μόλις ο μισθός καθορισθεί, αυτό το επίπεδο εκκίνησης μπορεί να έχει επιπτώσεις για πολλά χρόνια. Κάθε νέος εργοδότης μπορεί να ρωτήσει σχετικά με τις προηγούμενες αποδοχές. Δεν υποχρεούστε να απαντήσετε, αλλά συνήθως αυτές οι πληροφορίες δίνονται εθελοντικά - διαιωνίζοντας πιθανώς το ήδη υπάρχον κενό στο επόμενο επίπεδο.

Μισθολογικές διαφορές, εκτίμηση και αξιολόγηση της εργασίας

Η αξιολόγηση της εργασίας είναι ένας συστηματικός τρόπος σύγκρισης των θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή/και βιομηχανικό κλάδο. Έτσι στις θέσεις εργασίας αποδίδονται καθήκοντα, αρμοδιότητες και ευθύνες. Οι πτυχές αυτές με τη σειρά τους σταθμίζονται και βαθμολογούνται. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια ολόκληρη ιεραρχία θέσεων εργασίας με κάθε θέση να βαθμολογείται. Αυτοί οι βαθμοί ή οι αξιολογήσεις εργασίας, στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τους μισθούς. Τα σύγχρονα συστήματα εργασίας είναι ουδέτερα σε ότι αφορά στα δύο φύλα, κάτι που σημαίνει ότι τα προσόντα των ανδρών δεν είναι συστηματικά υπερτιμημένα σε σχέση με τα προσόντα - των γυναικών και το αντίστροφο. Το ανυπολόγιστο ""συναίσθημα"" δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως βάση προαγωγής ή υποβιβασμού.

Μισθολογικές διαφορές, κλίμακα εργασίας και αποδοχές

Δεδομένης της αξιολόγησης των θέσεων εργασίας και των συστημάτων αξιολόγησης η κλιμάκωση των εργαζομένων δεν φαίνεται να είναι δύσκολη. Ωστόσο συχνά, ενώ οι γυναίκες προωθούνται (αρκετά), σύμφωνα με τις πραγματικές τους ικανότητες, οι άνδρες προωθούνται κάπως υψηλότερα. Οι άνδρες επίσης παίρνουν πιο συχνά περισσότερες παροχές, όπως ένα αυτοκίνητο με μίσθωση, δωρεάν τηλέφωνο, επιδόματα, κ.λπ. Τέτοιες διαφορές εξηγούνται από το γεγονός ότι οι γυναίκες μπορεί να εργάζονται λιγότερες ώρες, ή απλά δεν έχουν ζητήσει τυχόν επιπλέον επιδόματα. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί αυτομάτως ότι οι γυναίκες δεν χρειάζονται αυτές τις απολαβές, ενώ οι άνδρες τις χρειάζονται, επειδή είναι οι κύριοι εισοδηματίες της οικογένειας (ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν ισχύει). Αυτές οι αδιαμφισβήτητες εικασίες και η ήσυχη παραίτηση είναι πιθανώς αιτίες για την αύξηση της διαφοράς στις αμοιβές των δύο φύλων. Δεδομένου ότι κάθε κλίμακα παρουσιάζει επίσης μια στιγμή για διαπραγμάτευση, φαίνεται λογικό ότι όσοι αλλάζουν θέσεις εργασίας πιο συχνά, καταλήγουν υψηλότερα στις κλίμακες προώθησης.

Μισθολογικές διαφορές, μεγάλη ή μικρή επιχείρηση

Είναι κατανοητό γιατί οι μεγάλες εταιρείες πληρώνουν καλύτερα - κατά κανόνα. Αυτό ισχύει σίγουρα για τις πολυεθνικές. Αλλά ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται αυτόματα σε μεγάλους οργανισμούς όπως σε κρατικούς οργανισμούς, σχολεία, λιανικό εμπόριο ή νοσοκομεία. Μπορεί να είναι μεγάλοι, αλλά τα επίπεδα των μισθών τους δεν συγκρίνονται με αυτούς των εμπορικών τομέων. Από την άλλη πλευρά, συνήθως προσφέρουν πιο ευέλικτες ρυθμίσεις για το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι σχετικά περισσότερες γυναίκες απασχολούνται στους τελευταίους τομείς (για παράδειγμα, λιανικό εμπόριο, σχολεία και νοσοκομεία) από ότι άνδρες.

Σε μικρότερες επιχειρήσεις οι μισθοί είναι συνήθως χαμηλότεροι. Αυτό το χαμηλότερο επίπεδο όμως αντισταθμίζεται σε κάποιο βαθμό από τη σχετική εγγύτητα του τόπου εργασίας, αποφεύγοντας έτσι την καθημερινή μετακίνηση σε ώρες κίνησης, κάτι που είναι βολικό για την οικογενειακή ζωή. Οι πτυχές αυτές συνδυασμένες μπορούν να συμβάλλουν στο στατιστικό γεγονός ότι κατά μέσο όρο οι γυναίκες εργάζονται για μικρότερες αμοιβές από τους άνδρες. Οι ευκαιρίες καριέρας είναι περισσότερες σε μεγάλες εταιρείες και αμείβονται καλύτερα, αλλά υπάρχει το τίμημα σε ότι αφορά στην οικογενειακή ζωή.

Μισθολογικές διαφορές και η διακοπή της σταδιοδρομίας ενός ατόμου

Η διακοπή της σταδιοδρομίας ενός ατόμου, έστω και για ένα-δύο χρόνια μόνο, ενέχει θυσία σε ότι αφορά στον μισθό και λιγότερες μελλοντικές ευκαιρίες. Λίγες εβδομάδες διακοπές δεν είναι πρόβλημα, αλλά μετά από λίγους μήνες αρχίζει να γίνεται δύσκολο. Μια διακοπή για ένα-δύο χρόνια τιμωρείται. Επιπλέον, η επιστροφή στην εργασία στο ίδιο επίπεδο είναι λιγότερο πιθανή καθώς τα χρόνια περνούν. Για να συνοψίσουμε: οι εργαζόμενοι με σταθερή επαγγελματική εκπαίδευση συμβουλεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται και να κερδίζουν από τις ικανότητές τους και να συσσωρεύουν εμπειρία.

Η διακοπή της σταδιοδρομίας ενός ατόμου μπορεί επίσης να έχει αρνητικές συνέπειες στη σύνταξή του.

Μισθολογικές διαφορές και την κατάρτιση στην εργασία

Αξιοποιώντας κάποιος την ευκαιρία για συμπληρωματικά επαγγελματικά σεμινάρια στην εργασία μπορεί να είναι επικερδές και να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ωρομίσθιου. Ορισμένες εταιρείες απαιτούν εκπαίδευση στην εργασία και πληρώνουν για αυτό. Ορισμένες άλλες εταιρείες το επιτρέπουν και το ενθαρρύνουν, αλλά δεν πληρώνουν για αυτό. Οι πρακτικές διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, τη βιομηχανία, τις συλλογικές συμβάσεις και την εταιρεία. Σε γενικές γραμμές ο κανόνας είναι: η πρόσθετη εκπαίδευση είναι επικερδής. Ωστόσο, όταν οι γυναίκες στην ακμή της ζωής τους τείνουν να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους, οι άνδρες στην κορυφή των ικανοτήτων τους συχνά επιλέγουν να εργάζονται περισσότερο και να κάνουν καριέρα όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία.

Μισθολογικές διαφορές και εργασία με μερική απασχόληση

Όταν επικρατούν χαμηλοί μισθοί φαίνεται αδιάφορο αν οι άνδρες ή οι γυναίκες εργάζονται σε καθεστώς μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, όταν η πλήρης απασχόληση είναι πιο συχνή ή οι επιπλέον ώρες εργασίας γίνεται ο κανόνας, τα ωρομίσθια τείνουν να αυξάνονται. Ή αλλιώς: η εργασία σε καθεστώς μερικής απασόλησης δεν είναι μόνο επιζήμια για το μηνιαίο εισόδημα, αλλά και για το ωρομίσθιο.

Η εργασία μερικής απασχόλησης κάποιες φορές είναι καλύτερη αν δεν υπάρχει κανένα εισόδημα. Σε όλες τις πιθανές περιπτώσεις (από την οπτική γωνία του εισοδήματος) η αμοιβόμενη εργασία είναι προτιμωμενη από τη μη αμειβόμενη εργασία. Η εργασία πλήρους απασχόλησης είναι πιο λογική παρ΄όλα αυτά, δεδομένου ότι προσφέρει πρόσθετες επιλογές, όπως αυτοκίνητο με μίσθωση και κατάρτιση στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η εργασία μερικής απασχόλησης μπορεί να συμβάλει σε μια πιο χαλαρή ζωή.

Εν κατακλείδι: όπου και όταν τα ωρομίσθια είναι σχετικά υψηλά για ένα δεδομένο επίπεδο εκπαίδευσης, η επιλογή για (μεγάλες) θέσεις μερικής απασχόλησης είναι κατανοητή.

Εκτελεστικές θέσεις και μισθολογικές διαφορές

Δεν πληρώνονται (πολύ) καλύτερα όλες οι εκτελεστικές θέσεις. Ακόμη χειρότερα: σε μικρές επιχειρήσεις ή απλές εταιρείες με μερικές διαβαθμίσεις διαχείρισης, η θέση του αφεντικού μπορεί να αυξήσει το κύρος του, αλλά όχι απαραίτητα και τις αποδοχές του. Ένα σούπερ-μάρκετ ή ένα σχολείο για παράδειγμα, είναι σχετικά επίπεδοι οργανισμοί. Αυτό ισχύει επίσης για εταιρείες όπου απασχολούνται πολλές γυναίκες. Εδώ η διοίκηση δεν βγάζει υπέρογκα χρηματικά ποσά. Αντίθετα, μία εξαιρετικά πολύπλοκη εταιρεία προσφέρει συνήθως (πολλές) περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Η κλίμακα της εργασίας επιτρέπει σε κάποιον να μπορεί να διαπραγματευτεί και τις μισθολογικές κλίμακες, αυξάνοντας το ωρομίσθιο ενός ατόμου σε κάθε βήμα.

3. Τι πρέπει να κάνετε σχετικά με τις διαφορές των μισθών;

Μισθολογικές διαφορές και διαφάνεια

Η δημοσίευση των μισθών και των ημερομισθίων από εταιρείες ή από κλάδους της βιομηχανίας καθιστά ευκολότερη την αναφορά παρόμοιων ανάρμοστων μισθολογιών διαφορών στο προσκήνιο. Ο έλεγχος του μισθού ενός ατόμου στο WageIndicator σίγουρα βοηθάει, καθώς και οι Συλλογικές Συμβάσεις και οι επίσημες αποφάσεις σχετικά με την ισότητα των αμοιβών.

Κάθε φορά που ανακύπτει αμφιβολία για τον καθορισμό των μισθολογικών διαφορών, το πρώτο λογικό πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να συμουλευτείτε τους συναδέλφους ή το συνδικάτο. Η προσφυγή στα δικαστήρια είναι η τελευταία και τελική επιλογή. Αρχικά ερευνήστε και συμβουλευτείτε. Χρησιμοποιήστε την Mywage.gr για αρχή!

Μισθολογικές διαφορές και (κοινωνική) δράση

Όταν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι (πολύ) μεγάλο, τα άτομα που στερούνται, τα μέλη της οικογένειάς τους, τα συνδικάτα, οι ενώσεις εργοδοτών, οι επιχειρήσεις, τα πολιτικά κόμματα, το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό.

Όταν ως γυναίκα κερδίζετε λιγότερα από τους άνδρες συναδέλφους σας για την ίδια ή παρόμοια εργασία με τις ίδιες δεξιότητες, έχετε το δικαίωμα να ξεκινήσετε νομικές διαδικασίες. Αυτή δεν είναι εύκολη διαδρομή, αλλά μπορείτε να επικαλεστείτε τη βοήθεια από το συνδικάτο (-α) και να συμβουλευτείτε το WageIndicator!

Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για τις μισθολογικές διαφορές;

Όταν ως εργαζόμενη γυναίκα αποφασίζετε ότι ένα υψηλό (-τερο) ωρομίσθιο τώρα και στο μέλλον είναι σημαντικό, σκεφτείτε τα εξής:

 1. Επιλέξτε την περαιτέρω εκπαίδευσή σας γνωρίζοντας τι είναι σε ζήτηση και με το βλέμμα στραμμένο προς τη μελλοντική απασχόληση

 2. Ολοκληρώστε την εκπαίδευση όταν την ξεκινήσετε (πάρτε το πτυχίο σας!)

 3. Επιλέξτε ένα τομέα ή κλάδο βιομηχανίας που πληρώνει (π.χ. στις καλές τέχνες πληρώνονται λιγότερο από ότι στην υγειονομική περίθαλψη)

 4. Επιλέξτε ένα επάγγελμα που έχει πολλές όψεις, μάθετε νέες δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως

 5. Επιλέξτε - πιθανώς - ένας συνεργάτης που υποστηρίζει την επιθυμία σας να εργαστείτε για τα προς το ζην

 6. Επιλέξτε, εάν ξεκινάτε οικογένεια, έναν εταίρο που να υποστηρίζει την επιθυμία σας να εργαστείτε για τα προς το ζην και να μοιράζεστε τις οικογενειακές υποχρεώσεις

 7. Προτιμήστε την μερική απασχόληση και ποτέ μην σταματήστε να εργάζεστε, αν είναι δυνατόν

 8. Επιλέξτε μία μεγάλη εταιρεία που να παρέχει διευκολύνσεις για την καθημερινή φροντίδα των παιδιών

 9. Εάν έχετε παιδιά επιλέξτε να εργαστείτε για μια μικρή τοπική εταιρεία, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης και επιτρέποντας μια καλύτερη ισορροπία εργασίας-ζωής

 10. Να διαπραγματεύεστε το μισθό σας σε κάθε νέο βήμα ή επιλογή της σταδιοδρομίας σας

 11. Να συζητάτε τακτικά σχετικά με την καριέρα σας με τον σύντροφό σας, άλλα μέλη της οικογένειας, τους συναδέλφους σας. Θα πρέπει να φροντίζετε για την καριέρα σας (όπως ακριβώς με τον σύντροφο, τα παιδιά, το σπίτι σας κ.λπ.)

 12. Να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να χρησιμοποιείτε τις προσφορές εκπαίδευσης στην εργασία ή τα σχετικά με την εργασία σεμινάρια αναβάθμισης, επειδή η αγορά εργασίας αλλάζει όλο και πιο γρήγορα

 13. Μένετε ενημερωμένοι σχετικά με τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα/αποδοχές.

Οι μισθολογικές διαφορές υπάρχουν και είναι αναπόφευκτες, όπως η γήρανση. Ωστόσο, οι πολύ μεγαλες διαφορές στην αμοιβή μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα, όχι μόνο για εσάς ως άτομο, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις, οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να το γνωρίζουν. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι να προσπαθήσετε να επωφεληθείτε όσο γίνεται περισσότερο από την εργασία σας και οικονομικά. Και φυσικά, ακόμη και πριν από αυτό, είναι η επιλογή της εκπαίδευσης που θα ακολουθήσετε, ειδικά σε σχέση με τις θέσεις εργασίας σε ζήτηση. Ορισμένες θέσεις εργασίας προσφέρουν καλύτερες αποδοχές και οδηγούν σε τομείς ή κλάδους με καλύτερες αμοιβές. Θα πρέπει επίσης να είστε σε επιφυλακή για να εντοπίσετε άδικες μισθολογικές διαφορές και αυτό μπορεί να δεικνύει διακρίσεις και ανισότητες στις αμοιβές, το οποίο απαγορεύεται από το νόμο.

Πώς μπορεί μια γυναίκα να κερδίζει περισσότερα;

Η εργασία πλήρους απασχόλησης είναι η καλύτερη απάντηση, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες για πρόσθετη εκπαίδευση (στην εργασία), προώθηση και διευθυντικές θέσεις - τόσο για τις γυναίκες όσο και τους άνδρες. Για καλές αποδοχές ξεκινήστε με τη σύγκριση των θέσεων εργασίας και τομέων κατά την επιλογή του σημείου εκκίνησης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Ορισμένες θέσεις εργασίας έχουν καλύτερες αποδοχές - επίσης επειδή απαιτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάποιοι τομείς και κλάδοι της βιομηχανίας προσφέρουν καλύτερες αποδοχές.

Τι μπορούν να κάνουν τα μέλη της οικογένειας και οι συνάδελφοι για να καταπολεμήσουν τις μισθολογικές διαφορές;

Όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα, με οικογένεια, συμφωνούν ότι κάθε ένας από αυτούς πρέπει να εργάζεται και να προσπαθεί να επιτύχει ατομική οικονομική ανεξαρτησία, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μπορούν να συνεισφέρουν ισότιμα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και τη φροντίδα των παιδιών τους. Και δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες έχουν οικογένεια, οι συνάδελφοί τους πιθανόν να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.

Μετά από αυτό, θα είναι ευκολότερο να αξιολογήσετε το κάθε βήμα στη σταδιοδρομία σας και να δείτε εάν αυτό θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες όσον αφορά στο εισόδημα.

μπορεί να είναι δύσκολο, επειδή κάθε άτομο πρέπει να ανταγωνιστεί στο δικό του εργασιακό περιβάλλον, αλλά αναγκαίο.

Τι μπορεί να κάνει ένας εργοδότης για τις άδικες μισθολογικές διαφορές;

Οι εργοδότες μπορούν, τουλάχιστον, να παρέχουν μισθολογική διαφάνεια και να έχουν τα μάτια του ανοιχτά για ευκαιρίες προώθησης τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Ο εργοδότης μπορεί επίσης να διευκολύνει το συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, ειδικά όταν τα παιδιά είναι ακόμη μικρά, προσφέροντας ευέλικτες ρυθμίσεις για παράδειγμα. Οι εργοδότες μπορούν να αποφύγουν την απόλυση των εγκύων εργαζομένων και να δημιουργήσουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για αυτές. Ο εργοδότης μπορεί επίσης να παρακολουθεί στενά τις μισθολογικές κλίμακες ανδρών και γυναικών, προσπαθώντας να αποφεύγει τις αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου.

Ο εργοδότης μπορεί να υιοθετήσει συλλογικές συμβάσεις ανοικτές σε ευέλικτα ωράρια εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας, τρέχουσες και μελλοντικές.

Τι μπορούν να κάνουν τα συνδικάτα και οι ενώσεις εργοδοτών για τις άδικες μισθολογικές διαφορές;

Και οι δύο οργανώσεις μπορούν να συμφωνήσουν ότι οι διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων στις εταιρείες δεν θα ξεπεράσουν ορισμένα όρια. Και οι δύο μπορούν να συμφωνήσουν σε ένν κατώτατο μισθό που είναι που είναι εύκολο να εφαρμοστεί.

Και οι δύο οργανισμοί έχουν συμφέρον στις ΑΚΟ που επιτρέπουν στις γυναίκες να εξελιχθούν στην εργασία τους και να κάνουν καριέρα, ξεκινώντας από τώρα και προχωρώντας στο μέλλον.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολιτικές οργανώσεις, το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση για τις άδικες μισθολογικές διαφορές;

Οι μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου μπορούν να προωθηθούν ως μόνιμο στοιχείο στις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές ατζέντες μέσω της συνεχούς συζήτησης. Οι πολιτικές οργανώσεις, το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση, με το ρόλο, τις ευθύνες και τις θέσεις τους μπορούν να κατευθύνουν την προσοχή και να βοηθήσουν στην:

 • Δημιουργία των κατάλληλων ισορροπιών μεταξύ εργασίας και ζωής
 • Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.

Οι γυναίκες, τους συνεργάτες τους, τα μέλη της οικογένειας, τους συναδέλφους, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πολιτικά κόμματα, το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση έχουν μερίδιο σε καλά μορφωμένες γυναίκες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, να κερδίσουν τα δικά τους εισοδήματα, πληρώνουν φόρους και να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία, ενώ κάτι τέτοιο, έτσι αποφεύγοντας καταλήγουν φτωχοί φτωχότεροι και ακόμα καθώς γερνούν.

4. Πώς να υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας;

Ποια είναι τα τυπικά γυναικεία επαγγέλματα;

Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο όπως μια ακριβής οριοθέτηση ή όριο μεταξύ ανδρικών και γυναικείων επαγγελμάτων. Στην πράξη, η διαφορά έγκειται σε θέσεις εργασίας όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άνδρες ή γυναίκες. Από αυτήν την άποψη στα τυπικά γυναικεία επαγγέλματα περιλαμβάνονται της οικονόμου, της οικιακής βοηθού, της καμαριέρας, του επιστάτη, της νοσοκόμας, της βοηθού καταστήματος, της σερβιτόρας, της ταμίας, της δασκάλα, της γραμματέας, της ρεσεψιονίστ, της υπαλλήλου διοίκησης ή υλικοτεχνικού φορέα. Αυτοί οι μισθοί είναι σχετικά χαμηλοί και οι θέσεις προσφέρουν λίγα περιθώρια για περαιτέρω εξέλιξη. Αντιθέτως υπάρχουν κάποια επαγγέλματα και θέσεις στις οποίες οι γυναίκες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης υπερέχουν και πληρώνονται καλά: δικηγόρος και δικαστής, δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ και ειδικοί στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνία.

Ποιοι είναι οι τυπικοί γυναικείοι τομείς;

Όπως και με τις θέσεις εργασίας, δεν είναι τόσο εύκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ανδρικοί ή / και οι γυναικείοι τομείς. Ωστόσο, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά ως εργατικό δυναμικό σε καθαρισμό, (υγεία) φροντίδα, ξενοδοχεία και εστίαση, λιανικό εμπόριο, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και υποστηρικτικές γραμματειακές και διοικητικές λειτουργίες σε όλους τους τομείς και βιομηχανίες.

Υπάρχουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρικών και γυναικείων τομέων;

Δεδομένου ότι σε ανδροκρατούμενους τομείς, ο αριθμός των ανδρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των γυναικών που απασχολούνται, ο μέσος όρος των επιπέδων αμοιβής σε ανδρικούς τομείς είναι υψηλότερος από τα επίπεδα σε κλάδους της βιομηχανίας και εμπόριο όπου κυριαρχούν γναίκες.

Οι πολυεθνικές προσφέρουν καλύτερες αμοβές;

Οι πολυεθνικές είναι σχεδόν πάντα εταιρίες μετόχων και είναι μεγάλες. Επειδή είναι μεγάλες, πληρώνουν καλύτερα. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι απαιτούν συχνά από τους υπαλλήλους τους να εργάζονται περισσότερο. Αυτές είναι επιπλέον ώρες που δεν αντισταθμίζονται. Μέρος των εισοδημάτων που προσφέρουν μπορεί να συνίσταται σε ετήσιες αποδόσεις μετοχών και / ή μπόνους, ενδεχομένως καταβληθέντων σε μετοχές της εταιρείας.

Υπάρχουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα;

Σε γενικές γραμμές οι διαφορές των μισθών στο δημόσιο τομέα τείνουν να είναι μικρότερες από ότι στον ιδιωτικό τομέα. Οι λιγότερο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα συνήθως πληρώνονται κάπως καλύτερα και οι καλύτερες θέσεις κάπως λιγότερο σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα.

Οι γυναικείοι τομείς είναι ευνοϊκοί για τους εργαζόμενους γονείς;

Οι τομείς όπου κυριαρχούν οι γυναίκες κατά κανόνα προσφέρουν περισσότερες (μεγαλύτερες) θέσεις μερικής απασχόλησης ή μικρότερες εργασίες. Επιπλέον, προσφέρουν συχνά (περισσότερα) ευέλικτα ωράρια εργασίας.

Γιατί είναι προτιμώμενη μία σύμβαση ορισμένου χρόνου;

Μία σύμβαση ορισμένου χρόνου προσφέρει συνήθως καλύτερες αποδοχές από μια προσωρινή ή ευέλικτη σύμβαση. Φυσικά η επιλογή δεν είναι πάντα δεδομένη, αλλά η θητεία ενός ατόμου είναι πιο ασφαλής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ποια είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για μια κανονική σύμβαση;

Μία σύμβαση αναφέρει πάντα τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών, τις ημερομηνίες σύνταξης, έναρξης και λήξης της σύμβασης (δηλαδή της περιόδου), τους μισθούς ή τις αποδοχές, τις ώρες εργασίας, το είδος της εργασίας, την δοκιμαστική και την περίοδο προειδοποίησης. Οι συμβάσεις πρέπει να υπογράφονται για να είναι νόμιμες.

Πώς να εκτιμήσετε τις δευτερεύουσες εργασιακές συνθήκες;

Δίπλα από τον (ακαθάριστο) μισθό και τις ώρες εργασίας, στη σύμβαση εργασίας συνήθως απαριθμούνται και οι δευτερεύουσες εργασιακές συνθήκες. Συχνά αυτοί δεν αποτιμώνται σε χρήμα, αλλά αξίζουν τα χρήματα. Πάρτε για παράδειγμα την επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με την εργασία, (μίσθωση) του αυτοκινήτου ή δωρεάν τηλέφωνο, πρόσβαση στην εκπαίδευση στην εργασία, πρόσθετη άδεια πάνω από τις ελάχιστες νομικές υποχρεώσεις, ευέλικτο ωράριο εργασίας, επιλογή εργασίας από το σπίτι κ.λπ.

Τι να αναφέρετε στο Βιογραφικό;

 • Το προσωπικό σας όνομα και τη διεύθυνση
 • Την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης του βιογραφικού σας
 • Την εκπαίδευση και κατάρτισή σας, όχι μόνο αυτή που σχετίζεται με την εργασία
 • Κοινωνικές δραστηριότητες ως ένδειξη της δέσμευσής σας, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης
 • Γλωσσικές δεξιότητες, ενεργητικές και παθητικές (μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε)
 • Δεξιότητες πληροφορικής και τεχνογνωσία
 • Γνώση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο Βιογραφικού στο Monster.com

Τι κάνει μια συνοδευτική επιστολή να ξεχωρίζει;

Η συνοδευτική επιστολή της αίτησης συνοδεύει το βιογραφικό σας. Θα πρέπει να είναι περιεκτική και σύντομη. Αναφέρεται στην άμεση αιτία της αίτησης, δηλαδή διαφήμιση, από στόμα σε στόμα, κλπ. Δείχνει τα προσωπικά κίνητρα, καθιστώντας σαφές ότι καταλαβαίνετε τι περιλαμβάνει ουσιαστικά η θέση ή η εργασία. Ο παραλήπτης πρέπει να δει ξεκάθαρα ότι κατανοείτε τη θέση τους και τις ανάγκες ή / και τις απαιτήσεις τους. Η επιστολή πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνηθες πρότυπο / μορφή, να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή, ακόμη και όταν πρόκειται για ένα email (το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό τη σημερινή εποχή).

Για περισσότερα σχετικά με την επιστολή της αίτησης, ελέγξτε στο Monster.com

Έχει σημασία η εμφάνιση;

Μία καλή, καθαρή και αντιπροσωπευτική εμφάνιση σίγουρα μετράει και είναι το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, ειδικά όταν πρόκειται για συνέντευξη για δουλειά.

Να μην είστε ντροπαλοί. Συμβουλευτείτε τους φίλους και την οικογένειά σας εκ των προτέρων, για να δείτε αν είστε κατάλληλα ευπαρουσίαστοι.

Γιατί να διαπραγματευτείτε το μισθό σας;

Ο καθένας είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί. Η διαπραγμάτευση του μισθού είναι το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Να είστε προετοιμασμένοι. Μιλήστε με τους φίλους και την οικογένεια, τους συναδέλφους, κάντε μια έρευνα στο διαδίκτυο. Ελέγξτε τους μισθούς σε αυτή την ιστοσελίδα. Προσπαθήστε να βρείτε και να διαβάσετε την ανάλυση κόστους-ωφέλειας, εάν υπάρχει. Κάντε μια λίστα επιθυμιών: τι είναι ζωτικής σημασίας για σας, τι έρχεται σε δεύτερη θέση. Η διαπραγμάτευση είναι για να δώσετε και να λάβετε (μπορεί να μην θέλετε να εργάζεστε Σάββατα, αλλά από την άλλη μπορεί να θέλετε αν πληρώνεστε περισσότερο). Κάντε πρόβα πριν την πραγματική διαπραγμάτευση.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμα μετράει. Μία ωραία φιλική συνάντηση, αλλά μία ανοιχτή λήξη χωρίς κάτι σίγουρο, δεν μετρά πραγματικά.

Η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να διαπραγματεύονται είναι απολύτως ξεπερασμένη. Σε πολλές χώρες, σε πολλές μεγάλες εταιρείες οι γυναίκες είναι ήδη στην κορυφή. Είναι σίγουρο ότι έμαθαν πώς να διαπραγματεύονται την άνοδό τους.

Αξιολόγηση της απόδοσης στην εργασία και μισθολογικές διαφορές

Στις μεγαλύτερες, πιο σύνθετες εταιρείες, οι ετήσιες αξιολογήσεις στην εργασία είναι αυτονόητες. Οι συνομιλίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, καθώς το εισόδημά σας και οι μελλοντικές σας προοπτικές σταδιοδρομίας εξαρτώνται από αυτές. Ελέγξτε εκ των προτέρων τη Συλλογική Σύμβαση και/ή τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς. Αυτές είναι οι ιδανικές στιγμές για κάποιον για τη βελτίωση της θέσης και των πιθανοτήτων του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει: να είστε έτοιμοι, να έχετε μία λίστα επιθυμιών: μεγαλύτερο μισθό, περισσότερη άδεια, περισσότερη εκπαίδευση;

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε μικρό βήμα προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών είναι ένα σκαλί στην κλίμακα της σταδιοδρομίας που προστίθεται τα επόμενα χρόνια.

Γιατί να διαπραγματευτείτε τον μισθό σε μια μικρή δουλειά;

Μια μικρή δουλειά δεν είναι κατ' ανάγκη ασήμαντη, επειδή είναι μικρή. Κατά τις διαπραγματεύσεις ελέγξτε αν υπάρχουν πιθανότητες να κάνετε τη δουλειά να μεγαλώσει. Χρησιμοποιήστε το ως ένα σκαλοπάτι, δείτε αν προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης, συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, τυχόν υπερωρίες που πληρώνονται επιπλέον, αποζημίωση των εξόδων σχετίζονται με την εργασία, είσοδο σε πρόγραμμα φροντίδας των παιδιών ή κάτι άλλο παρόμοιο.

loading...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Loading...
<!-- /15944428/Mywage.gr/Mywage.gr_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>