Συλλογική διαπραγμάτευση - Βάση δεδομένων συλλογικών συμβάσεων - Κύπρος (el_CY)

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των μισθών και τις συνθήκες εργασίας, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά για το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί.
Η COLBAR-EUROPE στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Το έργο συλλέγει, σχολιάζει και συγκρίνει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Αυτό το κάνει για χώρες-μέλη καθώς και υποψήφια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η COLBAR-EUROPE έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικός Διάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. - Μάρτιος 2019 - Απρίλιος 2021 (VS/2019/0077)

Εξήγηση - Βάση δεδομένων συλλογικών συμβάσεων - Κύπρος

Τι είναι η συμφωνία συλλογικής διαπραγμάτευσης;

Όταν οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων και οι εργοδότες ή οι οργανώσεις των εργοδοτών διαπραγματεύονται τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τότε ξεκινάνε μια συλλογική διαπραγμάτευση.
Το έγγραφο που προκύπτει από αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι μια συμφωνία συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Η υπογραφή των συμφωνιών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο εταιρείας, σε τομεακό ή διεπαγγελματικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο.
Πού παρέχεται το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης;
Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι ένα από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα που θεσπίστηκε σε δύο κεντρικά Συνέδρια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ILO.
Αυτά τα συνέδρια είναι το Συνέδριο για την Ελευθερία Συλλόγων και την Προστασία του Δικαιώματος Οργάνωσης του 1948 (Υπ. αριθμ. 87) και το Συνέδριο για το Δικαίωμα Οργάνωσης και Συλλογικής Διαπραγμάτευσης του 1949 (Υπ. αριθμ. 98).
Η ILO θέτει επίσης το θέμα και μέσω του Συνεδρίου για τη Συλλογική Διαπραγμάτευση του 1981 (Υπ. αριθμ. 154) και της Σύστασης που το συνοδεύει (Υπ. αριθμ. 163).

Γιατί μια Βάση δεδομένων συλλογικών συμβάσεων;

Η σημασία των συλλογικών συμβάσεων είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη, αλλά λίγες μόνο χώρες στον κόσμο διατηρούν μια βάση δεδομένων με τις συμφωνηθείσες διατάξεις αυτών των συμβάσεων.
Και ακόμη και σ’ αυτές τις περιπτώσεις - π.χ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία, την Ολλανδία, τη Βραζιλία - δεν είναι εφικτή η σύγκριση των βάσεων δεδομένων μεταξύ των χωρών.
Η ομάδα του WageIndicator συλλέγει και κωδικοποιεί τις συμβάσεις, οι οποίες είναι συγκρίσιμες σε παγκόσμια κλίμακα.
Από το 2013 - όταν ξεκίνησε - η Βάση δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για πολλές δραστηριότητες αναφορές και έργα.
Πώς συλλέγονται και κωδικοποιούνται οι συμβάσεις;
Η ομάδα του WageIndicator συλλέγει τις συμβάσεις από τα μέλη που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση ή από το Διαδίκτυο και μεταφορτώνει τα κείμενα στη βάση δεδομένων της.
Για κάθε σύμβαση, η ομάδα εφαρμόζει ένα σύστημα κωδικοποίησης, το οποίο καλύπτει δώδεκα θέματα:

 • Γενικά δεδομένα των συμβάσεων
 • Τίτλοι επαγγελμάτων
 • Κοινωνική ασφάλιση και συντάξεις
 • εκπαίδευση
 • Συμβόλαια εργασίας
 • Ασθενείες και αναπηρίες
 • Υγειονομική και ιατρική περίθαλψη
 • Διακανονισμοί για την ισορροπία στην εργασιακή ζωή
 • Θέματα ισότητας φύλων
 • Μισθοί
 • Ωράριο εργασίας
 • Κάλυψη

Για κάθε θέμα, το σχετικό κείμενο αναγνωρίζεται και αποθηκεύεται στη Βάση δεδομένων συλλογικών συμβάσεων με μια διαδικασία που είναι γνωστή ως «επισημείωση κειμένου».
Το σύστημα κωδικοποίησης για τα δώδεκα θέματα αποτελείται από 749 μεταβλητές.
Το σύστημα που προκύπτει καθώς και το πλήρες κείμενο δημοσιεύονται στους εθνικούς ιστοτόπους του WageIndicator στην πρωτότυπο γλώσσα.
Το σύστημα κωδικοποίησης είναι διαθέσιμο και στα Αγγλικά.
Ένα εργαλείο επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ συμβάσεων εντός της ίδιας χώρας αλλά και μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων;

Για την κοινοποίηση του περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων με τη δημοσίευση κειμένων και κωδικοποιημένων συστημάτων στο Διαδίκτυο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε εργοδότες και εργαζόμενους να διαβάζουν τα πλήρη κείμενα και να κατανοούν τις διατάξεις
Για τη διεξαγωγή έρευνας συγκρίνοντας διατάξεις μεταξύ εταιρειών, τομέων και χωρών
Για τον έλεγχο συμμόρφωσης των συλλογικών συμβάσεων με το διεθνές εργασιακό δίκαιο ή τον έλεγχο για τυχόν βελτιώσεις του δικαίου
Για τη σύγκριση των μισθών των συλλογικών συμβάσεων με τους κατώτατους μισθούς
Για την εκπαίδευση των διαπραγματευτών στην ανάλυση και την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων
Για την εύρεση των καλύτερων πρακτικών και τη δημιουργία μοντέλων συλλογικών συμβάσεων

Στείλτε τη Συλλογική σας σύμβαση στο γραφείο μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: office@WageIndicator.org
Περισσότερες πληροφορίες για το Βάση δεδομένων συλλογικών συμβάσεων

loading...
 
 
 
Loading...