Νόμος και η σεξουαλική παρενόχληση

This page was last updated on: 2021-09-12

Τι λέει το διεθνές εργατικό δίκαιο για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η νομοθεσία για τη σεξουαλική παρενόχληση διαφέρει από χώρα σε χώρα, ακόμη και από πολιτισμό σε πολιτισμό.Παρ' όλ' αυτά, διάφοροι παγκόσμιοι οργανισμοί εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναπτύξει συμβάσεις, προτάσεις και δηλώσεις πολιτικής σχετικές με το θέμα.

A. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας(ΔΟΕ):

Η ομάδα εργαζομένων της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) ζήτησε να υποβληθούν προτάσεις για ένα νέο πρότυπο της ΔΟΕ(σύμβαση συνοδευόμενη από σύσταση) σχετικά μετη βία λόγω φύλου στην εργασία.Η ΔΟΕ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μια δημόσια συζήτηση για τη σύμβαση σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία στον χώρο εργασίας θα τεθεί στην ατζέντα της για το 2018.Σήμερα, η ΔΟΕ αντιμετωπίζει τη σεξουαλική παρενόχληση κυρίως ως μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας.

Η σημαντικότερη σύμβαση της ΔΟΕ που αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων, είναι η Σύμβαση 111 για τις Διακρίσεις (Εργασία και Απασχόληση), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1960. Η σύμβαση αυτή ορίζει ότι διάκριση περιλαμβάνει «κάθε διάκριση, αποκλεισμό ή προτίμηση που βασίζεται [...] στο φύλο, [...] που έχει σαν αποτέλεσμα την κατάργηση ή τη διαφοροποίηση της ισότητας των ευκαιριών και της μεταχείρισης που αφορά την απασχόληση ή το επάγγελμα».

Η σύμβαση αυτή δεν κάνει ρητή αναφορά στη σεξουαλική παρενόχληση, αν και μια γενική παρατήρηση του 2003 αναφέρει ότι «η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα είδος διάκρισης με βάση το φύλο και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί εντός των απαιτήσεων της σύμβασης.»

B. Ηνωμένα Έθνη (OHE):

Το Ψήφισμα 48/104 της Γενικής Συνέλευσης για τη Δήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ορίζει ότι η βία έναντι των γυναικών περιλαμβάνει τη σεξουαλική παρενόχληση, η οποία απαγορεύεται στην εργασία, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αλλού, και ενθαρρύνει την ανάπτυξη ποινικών, αστικών και άλλων διοικητικών κυρώσεων, καθώς επίσης και προληπτικών μέτρων για να εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών.

Γ. Ανά περιφέρεια - Αφρική:

Το Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα:

Να εξαλειφθούν όλες οι μορφές διάκρισης κατά των γυναικών και να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στη σφαίρα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Να προστατεύονται οι γυναίκες από όλες τις μορφές της κακομεταχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης)

Να διασφαλιστεί διαφάνεια στην πρόσληψη, προαγωγή και απόλυση των γυναικών και να καταπολεμήσουν και να τιμωρήσουν τη σεξουαλική παρενόχληση στην εκπαίδευση και στον χώρο εργασίας.

Δ. Ανά περιφέρεια - Ευρώπη:

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδραιώνει κατηγορηματικά το δικαίωμα της ελευθερίας από τη διάκριση λόγω φύλου και το Άρθρο 23 υποχρεώνει τα κράτη να διασφαλίσουν ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών σε όλους τους τομείς. Αυτή η αρχή έχει αναπτυχθεί περαιτέρω δια μέσου διαφόρων οδηγιών σχετικών με τη σεξουαλική παρενόχληση. Οι οδηγίες αυτές απαιτούν από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μια σειρά από αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της ενθάρρυνσης των εργοδοτών να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών της διάκρισης λόγω φύλου και για την πρόληψη παρενοχλήσεων στον χώρο εργασίας.

E. Ποιά παραδείγματα υπάρχουν από νόμους για σεξουαλική παρενόχληση σε διαφορετικές χώρες;

Οι νόμοι για τη σεξουαλική παρενόχληση διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Για να μάθετε ποιό είναι το εργατικό δίκαιο σε διαφορετικές χώρες, πατήστε εδώ: Σύνδεσμος στον Παγκόσμιο Χάρτη Εργατικού Δικαίου

Για να μάθετε τι λέει ο νόμος στη χώρα σας, πατήστε εδώ: Σύνδεσμος στη νομοθεσία για τη σεξουαλική παρενόχληση του Εργατικού Δικαίου ανά χώρα

Τι λένε τα CBAγια τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας;

Παραδείγματα

Για να συγκρίνετε τα CBA για τη σεξουαλική παρενόχληση, κάντε κλικ εδώ: Σύνδεσμος στα CBA

loading...
 
 
 
Loading...