Τι είναι πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης;

This page was last updated on: 2021-09-12

Η πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης είναι μια εταιρική πολιτική που εστιάζει στην πρόληψη και στη διαχείριση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. Είναι ευθύνη του εργοδότη να θέσει σε εφαρμογή μια πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης. Μπορεί να αποτελέσει μέρος του γενικού εγχειριδίου του εργαζομένου, αλλά επίσης να συγγραφεί σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τα σωματεία. Μερικοί εργοδότες ενσωματώνουν πληροφορίες για τη σεξουαλική παρενόχληση σε μια γενική πολιτική παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, η οποία καλύπτει και άλλες μορφές παράνομης παρενόχλησης (όπως παρενόχληση λόγω φυλής, αναπηρίας, σεξουαλικής προτίμησης ή ηλικίας).Άλλοι αποφασίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για μια αυτοτελή πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης, ειδικά εάν η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα σύνηθες πρόβλημα στον χώρο εργασίας. Και οι δύο επιλογές είναι αποδεκτές.

Εάν ο χώρος εργασίας δεν διαθέτει μια πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης, θα πρέπει να την απαιτήσετε. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε την υποστήριξη του σωματείου σας ή του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Οποτεδήποτε υπάρχουν ανησυχίες για βία στον χώρο εργασίας, ανατρέξτε στην πολιτική βίας στον χώρο εργασίας.

Η πολιτική αυτή θα πρέπει να μεταφραστεί στις ανάλογες γλώσσες της κοινότητας όπου υπάρχει η ανάγκη, ώστε να είναι προσβάσιμη σε εργαζομένους που έχουν διαφορετικές πολιτιστικές και γλωσσολογικές ρίζες. Από καιρό σε καιρό θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς της και την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών.

Μια πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Έναν ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης
  • Παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης
  • Τι δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση
  • Τις περιστάσεις κατά τις οποίες μπορεί να συμβεί
  • Τις επιπτώσεις, εάν συμβεί
  • Πώς γίνεται καταγγελία και τί θα γίνει στη συνέχεια
  • Τις ευθύνες της διεύθυνσης και του προσωπικού
  • Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που παρέχουν βοήθεια
  • Ένα μήνυμα μηδενικής ανοχής
  • Μία περίληψη με τους στόχους του οργανισμού αναφορικά με τη σεξουαλική παρενόχληση.

Παράδειγμα μιας πολιτικής σεξουαλικής παρενόχλησης

Παρακάτω ακολουθεί ένα πολύ απλό παράδειγμα πολιτικής για τη σεξουαλική παρενόχληση, το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει για κάποιον συγκεκριμένο χώρο εργασίας

Η διεύθυνση της ___ (συμπληρώστε το όνομα της εταιρίας) δεσμεύεται να παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας όπου όλα τα άτομα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. (Ο χώρος εργασίας θα μπορούσε στο σημείο αυτό να παραθέσει μια λίστα με τους στόχους σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας).

Η παρενόχληση στον χώρο εργασίας δεν θα γίνει ανεκτός από κανένα άτομο (Ο χώρος εργασίας θα μπορούσε στο σημείο αυτό να παραθέσει μια λίστα με τις πηγές της σεξουαλικής παρενόχλησης). Ο καθένας στον χώρο εργασίας θα πρέπει να φροντίζει για να προλαμβάνεται η σεξουαλική παρενόχληση. Από τους διευθυντές, τους επόπτες και τους εργαζομένους αναμένεται να τηρήσουν την πολιτική αυτή και θα είναι υπόλογοι απέναντι στον εργοδότη (Εάν η πολιτική ισχύει και για άλλα άτομα στον χώρο εργασίας, αυτά να αναφερθούν επίσης στη λίστα).

Παρενόχληση στον χώρο εργασίας περιλαμβάνει δυσάρεστες και ανεπιθύμητες σεξουαλικές κρούσεις, αιτήματα για σεξουαλικές χάρες και άλλη προφορική ή σωματική επαφή σεξουαλικής φύσεως η οποία δημιουργεί ένα εχθρικό και προσβλητικό περιβάλλον. (Ο χώρος εργασίας θα μπορούσε στο σημείο αυτό να παραθέσει μια λίστα με παραδείγματα απαράδεκτης συμπεριφοράς).

Η πολιτική αυτή δεν έχει σκοπό να περιορίσει ή να εμποδίσει την εύλογη άσκηση των διευθυντικών λειτουργιών στον χώρο της εργασίας (Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν παραδείγματα από λειτουργίες στον χώρο εργασίας οι οποίες δεν θα θεωρούνταν γενικά ως σεξουαλική παρενόχληση).

Οι εργαζόμενοι παροτρύνονται να καταγγείλουν συμβάντα σεξουαλικής παρενόχλησης (Ο χώρος εργασίας θα μπορούσε στο σημείο αυτό να παραθέσει περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο καταγγελίας συμβάντων και θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τις καταγγελίες).

Η διεύθυνση θα διερευνά και θα χειρίζεται όλες τις ανησυχίες, τις καταγγελίες ή τα συμβάντα σεξουαλικής παρενόχλησης με δίκαιο και έγκαιρο τρόπο με τον μέγιστο δυνατό σεβασμό για την ιδιωτικότητα των εργαζομένων (Ο χώρος εργασίας θα μπορούσε στο σημείο αυτό να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η έρευνα και/ή ο χειρισμός των συμβάντων παρενόχλησης).

Ο εργαζόμενος διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης ενδεχομένης και διαθέσιμης νομικής οδού.

Υπογραφή: ____ Εργοδότης/ΔΣ Ημερομηνία: _______

loading...
 
 
 
Loading...