Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας

This page was last updated on: 2021-09-12

Τι είναι σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας;

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας, από το εργοστάσιο έως το γραφείο και από το κατάστημα έως το σχολείο. Ανεξάρτητα αν η προσβολή γίνεται από τον διευθυντή, έναν συνάδελφο, ή κάποιον πωλητή, οποιαδήποτε συμπεριφορά που δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον ή ανακόπτει την επιτυχία ενός άλλου εργαζομένου θεωρείται παράνομη σεξουαλική παρενόχληση.

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας διαφέρει από τη γενική σεξουαλική παρενόχληση στο ότι σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος κερδίζει τα προς το ζην. Χρησιμοποιείται συχνά ως παιχνίδι ισχύος και μπορεί να συμβεί σε πολλά στάδια του κύκλου εργασίας, από την πρόσληψη έως την προαγωγή.

Μπορεί να περιλαμβάνει άμεσες σεξουαλικές κρούσεις ή προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων εργαζομένων που ζητούν σεξουαλικές χάρες από κατώτερους. Μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνει εκφοβισμό ή απόκλιση των γυναικών για να μη φέρουν σε κίνδυνο τη θέση εργασίας τους. Και μπορεί να σημαίνει τη δημιουργία ενός εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες με σεξιστικά ανέκδοτα, παρατηρήσεις ή ανάρτηση έκδηλα σεξουαλικών ή πορνογραφικών φωτογραφιών.

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας μπορεί να εμποδίσει τα θύματα από το να κερδίσουν τα προς το ζην, να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους ή να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές τους. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί επίσης να δηλητηριάσει το περιβάλλον για όλους τους άλλους. Εάν παραμείνει ανεξέλεγκτη, η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας δύναται να κλιμακωθεί σε βίαιη συμπεριφορά.

Αποτελεί η σεξουαλική παρενόχληση ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Ναι. Η βία στον κόσμο της εργασίας, όπως η βία λόγω φύλου, είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν υπάρχουν συμβάντα σεξουαλικής παρενόχλησης, αυτό θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών (ή των αντρών). Για να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα αίτια των πρακτικών διάκρισης και να κατανοήσουμε τα πολλά διαφορετικά περιφερειακά, πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια.

Ποιος μπορεί να πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας;

Όλοι οι εργαζόμενοι και εργοδότες, ανεξάρτητα από φύλο και ιεραρχική θέση. Παρ' όλ' αυτά, οι γυναίκες τείνουν να είναι περισσότερο ευάλωτες σε σεξουαλική παρενόχληση επειδή συχνά έχουν θέσεις εργασίας που αποδίδουν λιγότερα χρήματα, είναι κατώτερες στην ιεραρχική κατάταξη και έχουν χαμηλότερη θέση και χαμηλότερη εξουσία συγκριτικά με τους άντρες. Ωστόσο, ακόμη και γυναίκες σε υψηλές θέσεις εξουσίας μπορεί να βιώσουν σεξουαλική παρενόχληση.

Μπορεί επίσης να συμβεί ακόμη και όταν κάποιος είναι αυτοαπασχολούμενος, για παράδειγμα από κάποιον πελάτη ή προμηθευτή.

Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας;

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ανεξάρτητα από φύλο και ιεραρχική κατάταξη. Αυτό συμπεριλαμβάνει αφεντικά, συνεργάτες, συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες, προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού και άλλους.

Ενώ η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας, συμβαίνει περισσότερο σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας όπως:

  • Ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα εργασίας (για παράδειγμα, στρατός, αστυνομία, κατασκευαστικές εργασίες)
  • Δουλειές οι οποίες θεωρούνται «δουλοπρεπείς» (για παράδειγμα, νοσηλευτές, θεραπευτικοί μασέρ, σερβιτόροι)
  • Εργασία που γίνεται σε απομόνωση (για παράδειγμα όσοι εργάζονται ως εσωτερικοί σε σπίτια)
loading...
 
 
 
Loading...