Θηλασμός

This page was last updated on: 2021-09-12

Θηλασμός

Τα διαλείμματα θηλασμού προβλέπονται από το Νόμο περί Προστασίας της Μητρότητας.

Οι μητέρες που θηλάζουν με ένα παιδί κάτω των 09 μηνών (ή από την ημέρα που ξεκινά η άδεια μητρότητας σε περίπτωση υιοθεσίας μέχρι τη λήξη των 09 μηνών) έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την εργασία τους για μία ώρα, ή να πάνε στη δουλειά μία ώρα αργότερα ή να φύγουν από τη δουλειά τους μία ώρα νωρίτερα κάθε μέρα. Τα διαλείμματα θηλασμού θεωρούνται και αμείβονται ως χρόνος εργασίας.

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν όλες τις διευκολύνσεις, όπως προβλέπεται από το Νόμο περί Προώθησης και Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού, προς τις εργαζόμενες γυναίκες που κάνουν διάλειμμα για να θηλάσουν ή να αντλήσουν και να αποθηκεύσουν μητρικό γάλα. Οι εργοδότες που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο έως 7000 € για την πρώτη παραβίαση και έως 8000 € για κάθε περαιτέρω παραβίαση που θα γίνει εντός δύο ετών από την ημερομηνία της προηγούμενης παραβίασης.

Μια φυσική μητέρα χάνει το δικαίωμα για διαλείμματα θηλασμού από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί το παιδί. Παρομοίως, μια παρένθετη μητέρα χάνει το δικαίωμα θηλασμού από τη στιγμή που το παιδί περάσει στη βιολογική ή αναθέτουσα μητέρα.

Ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος του 2018 δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος σε χώρους όπου εργάζονται μητέρες, ώστε να προωθηθεί ο θηλασμός. 

 

πηγές: §5 του Νόμου περί Προστασίας της Μητρότητας του 1997 (100(Ι)/1997), όπως τροποποιήθηκε; § 2 & 6 του περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμου του 2018

loading...
 
 
 
Loading...