Pensioenkijker.nl

Nieuwe AOW-leeftijd

In het Pensioenakkoord dat het kabinet en de sociale partners hebben gesloten, staan voorstellen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Tot en met 2024 is de wettelijke AOW-leeftijd maximaal 67 jaar. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet precies bekend. U kunt op de website van de Sociale Verzekeringsbank berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord is. 

Mijnpensioenoverzicht is vernieuwd

Voor een overzicht van uw pensioengegevens gaat u naar Mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw Digid.

Nieuwe test Nibud: Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?

Voor de Nederlanders die pensioenen moeilijk vinden en niet weten hoe ze inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie na pensionering heeft het Nibud een online gratis test ontwikkeld: ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’

Termijn waardeoverdracht

Vroeger moest u binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever zijn opgenomen geldt deze termijn niet meer. Als u dus wisselt van werkgever en daardoor ook ergens anders pensioen gaat opbouwen, kunt u dus op ieder moment de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Dit gaat via een formulier dat u kunt opvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...