Belastingregels

Als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. De AOW-premie wordt geheven over de eerste twee belastingschijven (in 2019 tot een bedrag van € 34.301). Heeft u vóór 1 januari de AOW-leeftijd bereikt? Dan betaalt u in dat jaar een lager tarief over schijf 1 en schijf 2, omdat u geen AOW-premie meer betaalt. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

Daarnaast krijgt u belastingkorting als u de AOW-leeftijd heeft bereikt:

  • Algemene heffingskorting: Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen hoger, dan krijgt u minder algemene heffingskorting op uw belasting.
  • Arbeidskorting: Als u werkt krijgt u arbeidskorting. Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Voor arbeidsinkomen boven € 34.060 (2019) daalt de arbeidskorting.
  • Ouderenkorting: Bedraagt uw inkomen in 2019 niet meer dan € 36.783? Dan heeft u vanaf uw AOW-leeftijd recht op een ouderenkorting van € 1.596. Is uw inkomen hoger dan € 36.783 maar niet hoger dan € 47.423? Dan wordt het bedrag lager, afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen hoger dan €47.423 dan krijgt u geen ouderenkorting.
  • Alleenstaandeouderenkorting: U krijgt een alleenstaandenkorting als u een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt. De alleenstaandeouderenkorting geldt ook als u vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent en daarom geen (volledig) recht op een AOW-uitkering hebt opgebouwd. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt € 429 (2019).

Ziektekosten 

Als u AOW en pensioen ontvangt, betaalt u zelf een inkomensafhankelijke bijdrage. In 2019 is deze bijdrage 5,70% over het totaal van uw inkomen tot maximaal € 55.927.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...