Klachten over pensioen

Heeft u een klacht over uw pensioen of een geschil met uw pensioenuitvoerder? Zoek dan eerst uit of uw pensioenregeling een klachtencommissie heeft en probeer via deze weg tot een oplossing te komen.

Bent u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtenbehandeling? Vervolg dan uw weg naar een andere instantie, zoals de Ombudsman Pensioenen, het Kifid of het College voor de Rechten van de Mens.

Uiteindelijk kunt u ook naar de rechter stappen. U heeft daarbij praktisch altijd juridische ondersteuning nodig. U kunt ook naar een Bureau Sociaal Raadslieden of een rechts- of wetswinkel stappen voor advies en informatie. Zie ook Klachten over uw pensioen.

Geschil over AOW, Anw
Bent u het niet eens met een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW- of Anw-uitkering? Neem dan eerst contact op met de SVB voor een gesprek over de klacht over uw AOW-uitkering of Anw-uitkering. Blijft u het oneens, dan kunt u kosteloos een bezwaarschrift indienen. Stapt u naar de rechter, dan betaalt u griffierechten en mogelijk de de kosten van een advocaat.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...