Pensioen in het buitenland

Woont u na uw pensionering in het buitenland woont of gaat u naar het buitenland verhuizen? Dan blijft u recht houden op het pensioen dat u heeft opgebouwd in Nederland.

U kunt uw AOW van de overheid ook in het buitenland krijgen. Maar let op: de hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het land waar u woont. De alleenstaandenuitkering en de eventuele partnertoeslag op de AOW worden alleen uitbetaald als u in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.

Is er geen afspraak met het land waarin u gaat wonen? Dan krijgt u de AOW-uitkering voor een samenwonende. U maakt dan dus geen aanspraak op ofwel een alleenstaandenuitkering ofwel een partnertoeslag.

U heeft verder alleen recht op de inkomensondersteuning AOW als u in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.

Belasting

Waar u ook woont: u moet over uw AOW en uw werknemerspensioen inkomstenbelasting betalen. In welk land u belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u gaat wonen. Met veel landen, zoals Spanje, België en Duitsland, heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat u in u nieuwe woonland belasting betaalt. Het Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland (tel. 055 5385385) kan u vertellen of Nederland een verdrag heeft met het land waar u gaat wonen.

Zorgverzekering
Uw vertrek naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de zorgverzekering. Meer hierover kunt u vinden bij Zorginstituut Nederland.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...