Inzicht in uw pensioen

Pensioen is voor veel mensen een ‘ver-van-je-bed-show’. Het duurt nog een tijdje voor u met pensioen gaat en dat maakt het lastig om te bedenken hoeveel geld u dan nodig heeft en hoe uw situatie er dan uitziet.

Dat neemt niet weg dat het verstandig is inzicht te hebben in het pensioen dat u al heeft opgebouwd en het bedrag dat u wilt bereiken op uw pensioenleeftijd. Zo kunt u beter bepalen welk bedrag u nog mist en hoe u dat bij elkaar gaat sparen. Voor inzicht in uw situatie en uw opgebouwde pensioenen zijn verschillende tools voorhanden.

Waar moet u verder op letten?

  • Als u verhuist, geef dan aan uw pensioenuitvoerders uw nieuwe (adres)gegevens door.
  • Meld ook uw nieuwe gegevens als u van baan verandert.
  • Zorg ervoor dat uw partner weet via welke werkgever(s) en bij welk(e) pensioenuitvoerder(s) u pensioen heeft opgebouwd. Dat is van belang voor het partnerpensioen in het geval u komt te overlijden.
  • Zorg ervoor dat u een overzicht heeft met de volledige naam, het soort bedrijf en het adres van vroegere werkgever(s); de gewerkte periode(s) en of u toen tijdelijk werk had, in voltijd of deeltijd; de naam van het pensioenfonds of de verzekeraar waarbij uw werkgever het pensioen had ondergebracht; de pensioenoverzichten van uw pensioenuitvoerders. U vindt (een groot deel van) deze informatie via Mijnpensioenoverzicht.nl

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...