Klachten over pensioen

Heeft u een klacht over uw pensioen of een geschil met uw pensioenuitvoerder of werkgever? Zoek dan eerst uit of uw pensioenregeling een klachtencommissie heeft en probeer via deze weg tot een oplossing te komen.

Als u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtenbehandeling, vervolg dan uw weg naar:

  • de Ombudsman Pensioenen, als de klacht over de uitvoering van uw pensioenregeling gaat. De Ombudsman Pensioenen opereert onafhankelijk. Uw klacht wordt pas – kosteloos – in behandeling genomen nadat u een klachtenprocedure heeft doorlopen bij uw pensioenuitvoerder zelf; 
  • Het Kifid, dat klachten behandelt en in geschillen bemiddelt naar aanleiding van het afsluiten of niet nakomen van verplichtingen van levensverzekeraars. Het indienen en behandelen van uw klacht kost niets; 
  • het College voor de Rechten van de Mens, als u denkt dat uw werkgever of pensioenuitvoerder u ongelijk behandeld heeft. Een procedure is hier kosteloos. Het College bekijkt of de wettelijke regels voor gelijke behandeling overtreden zijn; 
  • de rechter, als voornoemde oplossingen niet tot het gewenste resultaat leiden. U heeft daarbij praktisch altijd juridische ondersteuning nodig. Als u lid bent van een vakbond, dan kan deze voor u procederen. Of misschien kunt u gebruik maken van uw rechtsbijstandverzekering. U kunt ook naar een Bureau Sociaal Raadslieden of een rechts- of wetswinkel stappen voor advies en informatie.

Meld uw klacht ook aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is onafhankelijk en controleert financiële ondernemingen. Ze houdt in de gaten of financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders hun klanten goed behandelen en informeren. De AFM kan besluiten te onderzoeken of de pensioenuitvoerder de regels heeft overtreden en zo voorkomen dat er meer klachten komen over de pensioenuitvoerder.

Geschil over AOW, Anw

Bent u het niet eens met een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW of Anw-uitkering? Neem dan eerst contact op met de SVB voor een gesprek over de klacht over uw AOW of over uw Anw. Blijft u het oneens, dan kunt u kosteloos een bezwaarschrift indienen. Stapt u naar de rechter, dan betaalt u griffierechten en mogelijk de kosten van een advocaat.

Geschil over uw pensioen met uw pensioenuitvoerder

Bent u het niet eens met een beslissing van uw pensioenuitvoerder? Neem dan eerst contact op met uw pensioenuitvoerder voor een gesprek over uw geschil. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij uw pensioenuitvoerder. Blijft u het oneens? Dan kunt u een civiele procedure aanspannen bij de rechtbank, sector kanton, tegen uw pensioenuitvoerder. Hoewel u niet verplicht bent een advocaat in de arm te nemen, is in het algemeen wel aan te raden een deskundige op het gebied van pensioenen in te schakelen. 

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...