Pijler 1: AOW

Vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt ontvangt u AOW: een basispensioen uit de Algemene Ouderdomswet. Deze wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In het Pensioenakkoord dat het kabinet en de sociale partners hebben gesloten, staan voorstellen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Tot en met 2024 staat de AOW-leeftijd vast:

  • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Vanaf 2025 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet precies bekend. U kunt op de website van de SVB berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord is. 

Uw AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uw eigen AOW-leeftijd uitrekenen. Hier kunt u ook de actuele AOW-bedragen vinden.

De hoogte van uw AOW hangt af van:

  • of u samenwoont of niet
  • het aantal jaren dat u vóór uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de hoogte van uw AOW. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

AOW aanvragen

U ontvangt zes maanden vóór uw AOW-leeftijd automatisch een brief waarin staat hoe u uw AOW kunt aanvragen. Woont u in het buitenland en bent u niet nog bekend bij de SVB? Vraag dan zelf uw AOW aan. U krijgt AOW vanaf de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt, ook als u dan nog aan het werk bent. Door de verhoging van de AOW-leeftijd, kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, krijgt u misschien een overbruggingsuitkering. U vindt meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Krijgt u partnertoeslag?

Tot 1 april 2015 kon u nog een partnertoeslag krijgen als uw partner de AOW-leeftijd nog niet had bereikt. Maar als u op of na 1 april 2015 voor het eerst AOW krijgt en u een jongere partner heeft, krijgt u geen partnertoeslag meer. In sommige situaties kan daardoor een fors pensioentekort ontstaan tot uw partner AOW gaat ontvangen. Ontvangt u op dit moment partnertoeslag, dan blijft dit onder voorwaarden bestaan. Kijk voor meer informatie over de partnertoeslag op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Algemene Nabestaandenwet

Overlijdt uw partner en heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan maakt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak op een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet, de Anw. U moet bijvoorbeeld zorgen voor een of meer kinderen onder de 18 of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de Anw hangt samen met uw leefsituatie en eigen inkomsten. Meer informatie over Anw vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...