Pijler 3: Aanvullend sparen

Denkt u dat uw AOW en het pensioen via uw werkgever niet voldoende zijn? Vul dit dan zelf aan.

Bijsparen in uw pensioenregeling

In sommige pensioenregelingen is het mogelijk extra te sparen. Raadpleeg uw pensioenuitvoerder of dit mogelijk is in uw regeling.

Levensloopregeling

De levensloopregeling is vervallen sinds 2012. U kunt nu niet meer sparen in een levensloopregeling. Echter, nam u in het verleden deel aan een levensloopregeling waarbij u spaarde uit uw bruto-inkomen? Dan kunt u het tegoed gebruiken om uw ouderdomspensioen aan te vullen of om eerder te stoppen met werken.

Uw nabestaanden financieel goed achterlaten

Mogelijk is uw gezin afhankelijk van uw inkomen en ontdekt u dat het partnerpensioen na uw overlijden niet hoog genoeg is om van rond te komen. Dan kunt u zelf maatregelen nemen:

  • Verzeker een extra partnerpensioen of een tijdelijk extra partnerpensioen (dat heet dan tijdelijk partnerpensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen of Anw-hiaatpensioen) in uw pensioenregeling. Vraag uw pensioenuitvoerder naar de mogelijkheden.
  • Ook kunt u een verzekering afsluiten die een kapitaal aan uw nabestaanden uitkeert als u overlijdt. De premie hiervoor kunt u niet van de belasting aftrekken, maar over het kapitaal hoeft uw partner geen inkomstenbelasting te betalen.
  • Als u een hypotheek neemt op uw huis, is het vaak mogelijk een verzekering af te sluiten waardoor uw hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost als u overlijdt. Doordat de woonlasten afnemen, zal het voor uw gezin gemakkelijker zijn financieel rond te komen.
  • Met een nabestaandenlijfrente krijgt uw partner vanaf uw overlijden levenslang een uitkering, of krijgen uw kinderen een uitkering tot uiterlijk hun 30e. De premie kunt u in sommige gevallen van de belasting aftrekken. Raadpleeg een financieel adviseur voor meer informatie. Over de uitkering betaalt uw partner inkomstenbelasting.

Sparen, beleggen, lijfrente

Als u in een jaar via uw werkgever minder dan het fiscaal maximum aan pensioen opbouwt (zie hiervoor 'grenzen aan de pensioenopbouw'), is er sprake van een 'jaarruimte'. Dit is het bedrag dat u kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting wanneer u het gebruikt voor pensioenopbouw in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening (box 1). Heeft u uw jaarruimte uit vorige jaren nog niet gebruikt, dan heeft u 'reserveringsruimte'.  De reserveringsruimte is nooit meer dan de som van de niet benutte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. Zowel voor de jaarruimte als voor de reserveringsruimte gelden maxima. Op de site van de Belastingdienst vindt u een handige tool om de lijfrenteaftrek te berekenen

Van het kapitaal dat opgebouwd is met een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening koopt u een periodieke – tijdelijke of levenslange – uitkering: een lijfrente. De Consumentenbond biedt uitgebreide informatie over lijfrentes en banksparen.

Daarnaast kunt u geld opzijzetten door te sparen, te beleggen of vermogen op te bouwen in uw eigen huis en dit later te gebruiken voor uw pensioen (box 3).

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...