Arbeidsongeschikt raken

In bijna alle pensioenregelingen is geregeld dat de opbouw van uw ouderdomspensioen doorloopt als u arbeidsongeschikt raakt. Voor het deel dat u nog werkt betaalt u zelf de pensioenpremie. Voor het deel dat u niet kunt werken, hoeft u geen premie te betalen.

In sommige regelingen loopt de opbouw niet door als u minder dan 50% of 60% arbeidsongeschikt bent. Informeer bij uw pensioenuitvoerder hoe dat in uw pensioenregeling zit.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Sommige pensioenregelingen kennen een arbeidsongeschiktheidspensioen: een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsregeling van de overheid, de WIA. Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u de pensioendatum bereikt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u maar een deel van dit pensioen. Maar nogmaals: een arbeidsongeschiktheidspensioen is niet altijd aanwezig. Ontdek hoe dat zit in uw pensioenregeling.

WIA

Wie langdurig ziek is kan in aanmerking komen voor een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA. 

De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • IVA: regeling voor werknemers die voor meer dan 80% duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen een uitkering van 75% van het salaris (met een maximum van 75% van € 55.927 (2019)).
  • WGA: regeling voor werknemers die voor ten minste 35% gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn.

Het Uitvoeringsinsituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt de WIA- en WGA-uitkeringen. Op de UWV-website staat uitgebreide informatie over WIA en WGA.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...