Trouwen en samenwonen

In de meeste pensioenregelingen is een partnerpensioen meeverzekerd. Dit is een pensioen dat bestemd is voor uw partner na uw overlijden. Bekijk de informatie van uw pensioenuitvoerder om te zien of er in uw pensioenregeling een partnerpensioen is of informeer bij uw pensioenuitvoerder.

Wat verstaat men onder ‘partner’?
In de meeste pensioenregelingen is een huwelijk of geregistreerd partnerschap aanleiding om de partner automatisch aan te wijzen voor het partnerpensioen. Tenminste, als er sprake is van partnerpensioen in uw pensioenregeling. Vaak krijgen pensioenuitvoerders een automatische melding van de gemeente als er iemand trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dat is niet altijd het geval. Informeer dus altijd bij uw pensioenuitvoerder of u dit zelf moet doorgeven.

Woont u samen, dan worden er vaak eisen gesteld aan de duur van uw relatie voordat uw partner in aanmerking komt voor partnerpensioen. Soms is een samenlevingsovereenkomst verplicht. En in bijna alle gevallen moet u uw partner zelf aanmelden bij uw pensioenuitvoerder. Dit is de moeite waard om uit te zoeken!

Waar moet u op letten?

  • Ga na of u uw partner moet aanmelden bij uw werkgever en/of pensioenuitvoerder.
  • Check of er uitzonderingen zijn in de pensioenregeling als het gaat om partnerpensioen. Ga ook na of het mogelijk is dit eventueel zelf te regelen binnen uw pensioenregeling.
  • Bedenk of het partnerpensioen voor uw partner voldoende is om van te leven. Het is minder dan uw huidige salaris en minder dan uw pensioen.
  • Ga na of uw partner aanspraak kan maken op een nabestaandenuitkering van de overheid (Anw).
  • Was u alleenstaand en verandert dat tijdens uw pensioenopbouw? Meld uw partner dan alsnog aan bij uw pensioenuitvoerder.
  • Trouwt u of gaat u samenwonen na pensionering? Dan krijgt uw partner na uw overlijden geen partnerpensioen omdat u al gepensioneerd bent.
  • Het kan voorkomen dat uw partnerpensioen wordt gekort als u en uw partner meer dan tien jaar in leeftijd verschillen. Vraag dit na bij uw pensioenuitvoerder.

Tweede huwelijk
Bent u ooit gescheiden en heeft u een nieuwe partner? Dan krijgt uw nieuwe partner niet het hele partnerpensioen, omdat uw ex-partner recht heeft op een deel van dat pensioen. Tenzij u daarover met uw ex-partner andere afspraken heeft gemaakt.

Wat is het verschil tussen een opbouwpartnerpensioen en een risicopartnerpensioen?
Bij opbouwpartnerpensioen wordt een bedrag gereserveerd, dat aan uw partner wordt uitgekeerd als u overlijdt. Bij een partnerpensioen op risicobasis wordt niets gespaard. Het is te vergelijken met een brandverzekering: u bent verzekerd tegen het risico dat uw huis afbrandt, zolang u premie betaalt voor de verzekering. Stopt u met premie betalen, dan is er geen dekking meer.

Zolang u deelneemt aan de pensioenregeling, merkt u geen verschil tussen opbouw of risicobasis. Stopt u met pensioen opbouwen in de regeling, bijvoorbeeld omdat u van baan wisselt of met pensioen gaat? Dan vervalt de verzekering op risicobasis en is er dus niets geregeld op het moment dat u overlijdt. Bij opbouw blijft het gespaarde bedrag staan. U mag dat eventueel inruilen voor een hoger ouderdomspensioen, zolang uw partner daarmee instemt.

Ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen en andersom
U kunt ervoor kiezen het partnerpensioen (gedeeltelijk) in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als uw partner zelf voldoende inkomen heeft op het moment dat u overlijdt. U heeft wel toestemming van uw partner nodig voor de ruil.

Is uw partner juist afhankelijk van uw inkomen? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen. Zeker als u een partnerpensioen op risicobasis heeft is dit verstandig, omdat een risicopartnerpensioen vervalt bij uw pensionering. Uw ouderdomspensioen wordt wel lager door de ruil. 

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...