Verhuizen naar het buitenland

Uw vertrek naar het buitenland kan gevolgen hebben voor zowel uw pensioen als uw AOW. U blijft recht houden op het pensioen dat u heeft opgebouwd in Nederland. En vaak is het ook mogelijk uw pensioen vrijwillig voort te zetten in het buitenland. Informeer bij uw pensioenuitvoerder naar de mogelijkheden.

Gaat u naar het buitenland voor uw werk, dan kunt u uw pensioenopbouw in Nederland voortzetten of misschien pensioen opbouwen in het betreffende land. Als u buiten Nederland gaat wonen kan dat wel van invloed zijn op uw AOW. Check daarom op tijd wat dit voor u betekent. Meer informatie vindt u op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Na uw pensioen

U kunt uw AOW ook in het buitenland krijgen. Maar let op: de hoogte van de AOW is afhankelijk van het land waar u woont. Het is bij wet geregeld dat de AOW voor alleenstaanden alleen wordt uitbetaald als u in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.

Is er geen afspraak met het land waarin u gaat wonen? Dan krijgt u de AOW voor een samenwonende. U maakt dan dus geen aanspraak op een AOW voor alleenstaanden.

U heeft verder alleen recht op de inkomensondersteuning AOW als u in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.

Belasting

Waar u ook woont: u moet over uw AOW en uw werknemerspensioen inkomstenbelasting betalen. Of u in Nederland of in het buitenland belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u gaat wonen. Met veel landen, zoals Spanje, België en Duitsland, heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat u in uw nieuwe woonland belasting betaalt. Het Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland (tel. 055 5385385) kan u vertellen of Nederland een verdrag heeft met het land waar u gaat wonen.

Zorgverzekering

Uw vertrek naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de zorgverzekering. Meer hierover kunt u vinden bij Zorginstituut Nederland.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...