Met verlof

Wettelijk is geregeld dat het partnerpensioen op peil blijft als u verlof neemt voor een periode van maximaal 18 maanden. Het is wel mogelijk dat u hier zelf voor moet betalen.

Bespreek voordat u met verlof gaat met uw werkgever of uw pensioenuitvoerder hoe u het risico van arbeidsongeschiktheid tijdens de verlofperiode kunt afdekken.

Tijdens zwangerschapsverlof hoeft u zich geen zorgen te maken over uw pensioen. Uw salaris loopt gewoon door en de pensioenopbouw dus ook.

Pensioenopbouw bij zorg- en ouderschapsverlof

Zorg- en ouderschapsverlof zijn meestal niet betaald. Dat kan betekenen dat u dan geen of minder pensioen opbouwt. Het is mogelijk dat er in de CAO afspraken gemaakt zijn over het voorzetten van (een gedeelte van) uw pensioenopbouw. Soms kunt u een regeling met uw werkgever afspreken over uw pensioenopbouw tijdens uw verlof. Heeft uw pensioenregeling een partnerpensioen? Dan is wettelijk geregeld dat de verzekering voor partnerpensioen doorloopt tijdens uw verlofperiode. De voorwaarde is wel dat de verlofperiode niet langer duurt dan 18 maanden.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...