Werken in het buitenland

Als u door uw werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een detacheringsverklaring. Daarmee bouwt u gewoon AOW op. Dit geldt ook voor zelfstandigen. Voor een lijst van de landen waarvoor deze detacheringsverklaring aangevraagd kan worden en de voorwaarden kijkt u op de website van de SVB.

Gaat u voor een buitenlandse werkgever werken? Dan is het ook goed mogelijk dat u daar pensioen op kunt bouwen en misschien ook een oudedagsvoorziening van de overheid kunt krijgen (vergelijkbaar met de AOW). Laat u daarover goed informeren voor uw vertrek.

Grensarbeid

Als u in Nederland werkt en in het buitenland woont of omgekeerd, komt u in een ingewikkelde situatie terecht. Het is belangrijk dat u vooraf goed informeert wat de gevolgen zijn voor de AOW en de Anw als u in het buitenland gaat wonen. Ga ook na hoe het precies zit met uw hypotheekrenteaftrek en ziektekosten.

Overige nuttige websites en adressen als u grensarbeider bent:

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...