Wanneer gaat uw pensioen in?

In uw pensioenreglement staat wanneer uw pensioen normaal gesproken ingaat. In veel reglementen is het mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan. Let wel: als het pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering lager. Gaat u later met pensioen, dan wordt uw pensioen hoger.

Wanneer krijg ik AOW?

Tot en met 2024 is de wettelijke AOW-leeftijd maximaal 67 jaar. Dat is afgesproken in het Pensioenakkoord. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet precies bekend. U kunt op de website van de Sociale Verzekeringsbank berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord is. 

Wat moet u verder weten?

  • Als uw bedrijf geen pensioenregeling heeft, bouwt u ook geen arbeidspensioen op. Het is ook mogelijk dat uw werkgever wel een pensioenregeling heeft, maar dat u geen pensioen opbouwde omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld omdat u een tijdelijke baan heeft of omdat er een wachttijd geldt.
  • Als u in het verleden gebruik heeft gemaakt van waardeoverdracht, is uw opgebouwde pensioen overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder en staat er geen pensioen meer bij de oude pensioenuitvoerder.
  • Als u op dit moment VUT heeft die eerder eindigt dan de uitgestelde pensioenleeftijd en uw AOW-leeftijd, dan is het mogelijk het gat daartussen op te vangen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een overbruggingsuitkering van de Sociale Verzekeringsbank krijgen. U kunt eventueel uw ouderdomspensioen eerder laten ingaan als uw pensioenuitvoerder die mogelijkheid biedt.
  • Als u recht heeft op pre-, vroeg- of een overbruggingspensioen is het vaak mogelijk deze pensioenen aan te laten sluiten op het moment dat uw ouderdomspensioen ingaat. Neem contact op met uw pensioenuitvoerder voor meer informatie.

Pensioen en WW

Als u voldoende WW-rechten heeft opgebouwd, loopt uw WW-uitkering door tot uw AOW-leeftijd. Uw WW-uitkering eindigt dan zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Vanaf dat moment ontvangt u een AOW-pensioen.

Ontvangt u een WW-uitkering en ontvangt u daarnaast een pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd? Dan wordt in het algemeen de WW-uitkering verlaagd zodra u pensioen gaat ontvangen, omdat het pensioen als inkomen telt. Een pensioen dat u al ontving voordat u werkloos werd, wordt in het algemeen niet op uw WW-uitkering in mindering gebracht. Meer informatie hierover kunt u navragen bij het UWV.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...