Wie zijn wij?

Pensioenkijker.nl wil ervoor zorgen dat Nederlanders gaan nadenken over hun pensioen. Ook maken we pensioen begrijpelijker. Daarnaast geven we objectieve informatie over pensioen.

De  Pensioenkijker is totstandgekomen in samenwerking met: ABP, Consumentenbond, Delta Lloyd, E-Quality, FNV, FNV Vrouw, MHP, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud,  Pensioenfederatie, Sociale Verzekeringsbank, Verbond van Verzekeraars en VNO-NCW – MKB-Nederland.

De publieksinformatie die wordt verstrekt door Pensioenkijker.nl is sinds 1 mei 2012 in beheer bij de Stichting Pensioenregister. Deze stichting beheert ook de website Mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...