Invoeren pensioenregeling

Geldt er in uw branche een verplicht gestelde pensioenregeling? Dan moet u uw werknemers verplicht aanmelden bij het betreffende bedrijfstakpensioenfonds. 

Is er geen sprake van een verplicht gestelde regeling? Dan kunt u samen met de werknemers een pensioenregeling maken. Dan worden er binnen de CAO afspraken gemaakt over de pensioenregeling. Ook is het mogelijk dat de regeling afgestemd wordt met de ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging.

Houd bij de vaststelling van de pensioenregeling rekening met de geldende belastingregels.

Vervolgens kan de pensioenregeling worden uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds, premiepensioeninstelling (PPI) of een verzekeringsmaatschappij.

Bedrijfsovername
Neemt u een bedrijf over? Let dan goed op uw verplichtingen als het gaat om de pensioenen. Is er in het bedrijf dat u overneemt geen pensioenregeling en heeft u in uw eigen bedrijf wel een pensioenregeling? Dan bent u wettelijk verplicht de regeling voor uw eigen werknemers aan te bieden aan de werknemers van het overgenomen bedrijf. Kent het overgenomen bedrijf wel een pensioenregeling en uw bedrijf niet? Dan moet u voor de werknemers van het overgenomen bedrijf de pensioenregeling voortzetten.

 

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...