Accident la Locul de Muncă

This page was last updated on: 2021-09-20

Beneficiile în cazul unui accident la locul de muncă

O persoană ce deţine asigurare are dreptul la beneficii de scurt timp în cazul unui accident la locul de muncă sau în cazul apariţiei unei boli provocate de mediul profesional. Beneficiile de lungă durată, precum pensie de invalid sau pensie de veteran, sunt oferite de sistemul public de pensii.

În cazul unui handicap temporar, 80% din salariul celui asigurat din primele 6 luni calendaristice înainte de apariţia handicapului îi este dată salariatului timp de 180 de zile pe an, începând din prima zi a accidentului. Dacă salariatul asigurat are nevoie de tratament medical de urgenţă, acesta beneficiază de 100% din salariul mediu. Aceasta pensie medicală este plătită de anagajator până la recuperarea angajatului sau până ce acesta primeşte un certificat permanent de handicap. Salariatul poate folosi aceste beneficii pentru 180 de zile într-o perioadă de un an cu posibilitatea de extindere până la 270 de zile.


În cazul unui handicap permanent, pensia este egală cu punctele de pensie acumulate de salariat pe tot parcursul vieţii multiplicat cu valoarea punctelor de pensie. Punctele de pensie sunt calculate împărţind numărul de puncte de pensie acumulate de salariat la numărul de ani de muncă. Punctele de pensie variază în funcţie de gravitatea handicapului : 0,75 puncte de pensie pe an pentru un handicap de primul grad, 0,6 puncte pe an pentru un handicap de gradul al doilea şi 0,4 puncte pe an pentru un handicap de gradul al treilea.

În cazul morţii unui salariat, pensia de urmaş este bazată pe pensia pe care salariatul decedat urma să o deţină sau a fost intitulat să o deţină. Pensia este calculată ca un procentaj a punctelor de pensie a celui decedat ce variază în concordanţă cu numărul eligibil de urmaşi: 50% pentru un urmaş, 75% pentru doi urmaşi şi 100% pentru trei sau mai mulţi urmaşi.


Dacă salariatul decedat nu a satisfăcut cerinţa pentru pensia de bătrâneţe, pensia urmaşilor este bazată pe o pensia de handicap de gradul întâi.

O sumă forfetară de 1,550 de lei este plătită ca grant de înmormântare pentru înmormântarea salariatul decedat.

(33-50 din Lege nr. 346 din 5 iunire 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale)

loading...
Loading...